อาเซียนพาราเกมส์ 2017

อาเซียนพาราเกมส์ 2017 (มลายู: Sukan Para ASEAN 2017) เป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17-23กันยายนพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) จัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 9
จำนวนประเทศ11 ประเทศ
จำนวนกีฬา15 ชนิด
พิธีเปิด17 กันยายน พ.ศ. 2560
พิธีปิด23 กันยายน พ.ศ. 2560


ตารางสรุปคะแนนแก้ไข

      เจ้าภาพ

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   อินโดนีเซีย (INA) 126 75 50 251
2   มาเลเซีย (MAS)* 90 85 83 258
3   ไทย (THA) 68 73 95 236
4   เวียดนาม (VIE) 40 61 60 161
5   ฟิลิปปินส์ (PHI) 20 20 29 69
6   พม่า (MYA) 11 15 17 43
7   สิงคโปร์ (SGP) 10 18 24 52
8   บรูไน (BRU) 2 6 6 14
9   ติมอร์-เลสเต (TLS) 2 0 1 3
10   กัมพูชา (CAM) 0 5 5 10
11   ลาว (LAO) 0 4 4 8
รวม (11 ประเทศ) 369 362 374 1,105


ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข