อาสนวิหารน็อทร์-ดาม

อาสนวิหารน็อทร์-ดาม (ฝรั่งเศส: Cathédrale Notre-Dame แปล: อาสนวิหารแม่พระ) อาจหมายถึง:

อาสนวิหารในปัจจุบันแก้ไข

อดีตอาสนวิหารแก้ไข