อาษา เมฆสวรรค์

อาษา เมฆสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก และ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (จากการแต่งตั้ง)

อาษา เมฆสวรรค์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน พ.ศ. 2539 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 9
ดำรงตำแหน่ง
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
ก่อนหน้า พลเรือเอก เทียม มกรานนท์
ถัดไป พลตรี จำลอง ศรีเมือง
รองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
3 เมษายน 2535 – 21 มีนาคม 2539
ดำรงตำแหน่ง
6 เมษายน 2539 – 26 กันยายน 2539
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2539 – 21 มีนาคม 2543
ก่อนหน้า พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร
ถัดไป เฉลิม พรหมเลิศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มกราคม พ.ศ. 2467 (99 ปี)
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
คู่สมรส คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์
บุตร 1 คน

ประวัติแก้ไข

อาษา เมฆสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2467 ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนสวรรค์วิทยาปัจจุบันชื่อโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ธรรมศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองปัจจุบันชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาการบริหารและการปกครอง ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 19[1] อาษา เมฆสวรรค์ สมรสกับ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ (สกุลเดิม : แสงอุทัย) มีบุตรด้วยกัน 1 คน[2]

การทำงานแก้ไข

รับราชการแก้ไข

อาษา เมฆสวรรค์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2504 ต่อมาได้โอนย้ายมาเป็นปลัดอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอ ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งคนสุดท้าย ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย) ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน

งานการเมืองแก้ไข

อาษา เมฆสวรรค์ เริ่มทำงานการเมืองโดยการได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2528 และระหว่างปี พ.ศ. 2534 จนถึง พ.ศ. 2539 เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2534[4] เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พ.ศ. 2529) และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาฯ จึงยังไม่ทันได้ปฏิบัติหน้าที่

ยศกองอาสารักษาดินแดนแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประวัติของกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-09-01. สืบค้นเมื่อ 2011-06-21.
 2. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์
 3. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒)
 5. รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองเอก
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๑, ๑๔ มกราคม ๒๕๑๙
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๖, ๗ สิงหาคม ๒๕๑๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๔๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙, ๒๗ เมษายน ๒๕๑๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑