อาลแบร์ กามูว์ (ฝรั่งเศส: Albert Camus; 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1913 – 4 มกราคม ค.ศ. 1960) เป็นนักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได้รับรางวัลโนเบลจากนวนิยายเรื่องคนนอกในปี ค.ศ. 1957[ต้องการอ้างอิง] เขาเกิดที่เมืองมอนโดวี ประเทศแอลจีเรีย บิดาเป็นกรรมกรไร่องุ่นของครอบครัวชาวฝรั่งเศสที่มาตั้งถิ่นฐานที่กรุงแอลเจียร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 กามูว์จบการศึกษาระดับมัธยมที่แอลเจียร์ในฐานะนักเรียนทุน และได้ทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแอลเจียร์เช่นกัน ทำวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาโทเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความคิดแบบกรีกและศาสนาคริสต์ ในงานของโพลตินกับเซนต์ออกัสติน

อาลแบร์ กามูว์

ผลงาน แก้

นวนิยายที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย แก้

บทละครที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย แก้

อ้างอิง แก้

  • อัลแบร์ กามู, คนนอก, สำนักพิมพ์ สามัญชน, 2540, เกี่ยวกับนักเขียน หน้า 7-16.