อาร์เคนสโตน (Arkenstone) เป็นชื่อเพชรดวงหนึ่งในปกรณัมชุดมิดเดิลเอิร์ธ ของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ปรากฏในเรื่อง เดอะฮอบบิท โดยเป็นเพชรดวงใหญ่มาก พบที่ใต้ภูเขาโลนลี่ แห่งอาณาจักรเอเรบอร์ โดยธราอินกษัตริย์ของคนแคระ และได้กลายเป็นมรดกประจำตระกูล สืบทอดต่อมาในสายวงศ์ของดูริน เพชรนี้สูญหายไปเมื่อคราวที่มังกรสม็อก บุกโจมตีอาณาจักรเอเรบอร์และยึดเอาทรัพย์สมบัติของพวกคนแคระไปจนหมด

ในเรื่อง เดอะฮอบบิท เมื่อธอริน กษัตริย์คนแคระและพวก ยึดเอเรบอร์คืนมาได้ บิลโบ แบ๊กกิ้นส์ ฮอบบิทที่ร่วมเดินทางไปในภารกิจคราวนั้นในตำแหน่ง "หัวขโมย" กลับขโมยเพชรอาร์เคนสโตนเสียเอง แล้วนำไปให้กษัตริย์เอลฟ์ใช้เป็นเครื่องต่อรองกับธอริน ทำให้ธอรินโกรธมาก อย่างไรก็ดีในภายหลังทั้งหมดสามารถปรับความเข้าใจกันได้ ธอรินเสียชีวิตหลังสงครามห้าทัพ คนแคระนำเพชรนี้ฝังไว้ในหลุมศพข้างกายของธอรินด้วย

อ้างอิง

แก้