อาร์ม็อง ฌ็อง ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ

อาร์ม็อง ฌ็อง ดูว์ แปลซี พระคาร์ดินัลดยุกแห่งรีเชอลีเยอ (ฝรั่งเศส: Armand Jean du Plessis de Richelieu, Cardinal-Duc de Richelieu) เป็นบาทหลวงและรัฐบุรุษชาวฝรั่งเศส ท่านยังได้รับฉายาว่า พระคุณเจ้าแดง (I'Éminence rouge) จากการที่ท่านสวมเสื้อคลุมสีแดงของพระคาร์ดินัล

พระอธิคุณเจ้าพระคาร์ดินัล
ดยุกแห่งรีเชอลีเยอ
มุขมนตรีแห่งรัฐฝรั่งเศส
ดำรงตำแหน่ง
12 สิงหาคม 1624 – 4 ธันวาคม 1642
กษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่ 13
ก่อนหน้ามาร์ควิสแห่งอ็องคร์
ว่าง (1617–1624)
ถัดไปพระคาร์ดินัลมาซาแร็ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสงคราม
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน 1616 – 24 เมษายน 1617
กษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่ 13
ก่อนหน้ากลูก ม็องโก
ถัดไปนีกอลา บรูแลร์ เดอ ซิลลีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน 1616 – 24 เมษายน 1617
กษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่ 13
ก่อนหน้ากลูก ม็องโก
ถัดไปมาร์ควิสแห่งซิลเลอรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
Armand Jean du Plessis

09 กันยายน ค.ศ. 1585(1585-09-09)
ปารีส ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
เสียชีวิต4 ธันวาคม ค.ศ. 1642(1642-12-04) (57 ปี)
ปารีส ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
เชื้อชาติฝรั่งเศส
ศาสนาโรมันคาทอลิก
วิชาชีพบาทหลวง, นักการเมือง
ลายมือชื่อ

อาร์ม็อง ฌ็อง ดูว์ เปลซีได้รับแต่งตั้งเป็นมุขนายกแห่งลูว์ซงในปี ค.ศ. 1607 ต่อมาเข้ารับราชการจนได้เป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศและเสนาบดีกระทรวงสงครามในปี ค.ศ. 1616 และยังก้าวหน้าในสมณศักดิ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1622 และเป็นอัครมหาเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมขณะดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1642 โดยพระคาร์ดินัลฌูล มาซาแร็ง ได้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา

พระคาร์ดินัลรีเชอลีเยอพยายามที่จะรวมพระราชอำนาจและยับยั้งอำนาจของขุนนางเพื่อเปลี่ยนฝรั่งเศสให้กลายเป็นรัฐรวมศูนย์อย่างเข้มแข็ง

บรรณานุกรม แก้

  • Alexander, Edward Porter. Museums in Motion: an introduction to the history and functions of museums. Lanham: Rowan and Littlefield. (1996)
  • Auchincloss, Louis. Richelieu. Viking Press. (1972)
  • Bergin, Joseph. The Rise of Richelieu. Manchester: Manchester University Press. (1997)
  • Bonnaffé, Edmond. Recherches sur les collections des Richelieu. Plon. (1883) (French)
  • Collins, James B. The State in Early Modern France. Cambridge: Cambridge University Press. (1995)
  • Elliot, J. H. Richelieu and Olivares. Cambridge: Canto Press. (1991)
  • Munck, Thomas. Seventeenth Century Europe, 1598-1700. London: Macmillan. (1990)
  • Pardoe, Julia. The Life of Marie de Medici, volume 3. BiblioBazaar. (2006)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้