อาร์ชดยุกก็อทฟรีทแห่งออสเตรีย

อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย

อาร์ชดยุกก็อทฟรีทแห่งออสเตรีย (อังกฤษ: Archduke Gottfried of Austria)

อาร์ชดยุกก็อทฟรีทแห่งออสเตรีย
พระนามเต็มก็อทฟรีท มาเรีย โจเซฟ ปีเตอร์ เฟอร์ดินานด์ ฮูเบิร์ต แอนทอล รูเปรต เลโอปอลด์ เฮนริช อิกนาซ อัลฟอล
พระอิสริยยศอาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย
แกรนด์ดยุกแห่งทัสคานี
ราชวงศ์ราชวงศ์ลอแรน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ14 มีนาคม พ.ศ. 2445
ออสเตรีย-ฮังการี
สิ้นพระชนม์21 มกราคม พ.ศ. 2527 (81 ปี)
ออสเตรีย
พระบิดาอาร์ชดยุกเพเทอร์ แฟร์ดีนันท์ แห่งออสเตรีย
พระมารดาเจ้าหญิงมาเรีย คริสตินาแห่งบูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง
พระชายาอาร์ชดัชเชสโดโรเธียแห่งออสเตรีย
พระบุตรอาร์ชดัชเชสเอลิซาเบธ
อาร์ขดัชเชสอลิซ
อาร์ชดยุกเลโอปอลด์ ฟรันซ์แห่งออสเตรีย
อาร์ชดัชเชสมาเรีย อองตัวเนต

พระประวัติแก้ไข

อาร์ชดยุกก็อทฟรีทแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2445 เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในอาร์ชดยุกเพเทอร์ แฟร์ดีนันท์ แห่งออสเตรีย กับ เจ้าหญิงมาเรีย คริสตินาแห่งบูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง โดยพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น แกรนด์ดยุกแห่งทัสคานี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491-21 มกราคม พ.ศ. 2527 โดยตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นั้น พระองค์และพระภคินี พระขนิษฐา ได้รับการเลี้ยงดูในกรุงเวียนนา จนเมื่อ สงครามโลกครั้งที่สอง สิ้นสุดลง ครอบคัวพระองค์ได้เสด็จนิวัติกลับ ลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เสกสมรสแก้ไข

อาร์ชดยุกก็อทฟรีทแห่งออสเตรีย เข้าพิธีเสกสมรสกับ เจ้าหญิงโดโรเธียแห่งบาวาเรีย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2481ราชอาณาจักรฮังการี โดยหลังเสกสมรสแล้วเจ้าหญิงโดโรเธียได้รับการสถาปนาเป็น อาร์ชดัสเชสโดโรเธีย แกรนด์ดัชเชสแห่งทัสคานี พระชายา โดยมีพระบุตรร่วมกันดังนี้

  1. อาร์ชดัชเชสเอลิซาเบธ
  2. อาร์ขดัชเชสอลิซ
  3. อาร์ชดยุกเลโอปอลด์ ฟรันซ์แห่งออสเตรีย
  4. อาร์ชดัชเชสมาเรีย อองตัวเนต

สิ้นพระชนม์แก้ไข

อาร์ชดยุกก็อทฟรีทแห่งออสเตรีย สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2527 สิริพระชันษา 81 ปี โดยหลังการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระอิสริยยศ แกรนด์ดยุกแห่งทัสคานี ได้ตกไปเป็นของพระโอรสนั่นคือ อาร์ชดยุกเลโอปอลด์ ฟรันซ์แห่งออสเตรีย