อารามกลูว์นี (ฝรั่งเศส: Abbaye de Cluny) เป็นแอบบีย์ของคณะเบเนดิกติน ตั้งอยู่ที่เมืองกลูว์นี จังหวัดโซเนลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส ใช้สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ มีโบสถ์ 3 หลัง ซึ่งสร้างขึ้นตามลำดับกันมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12

อารามกลูว์นี
Abbaye de Cluny
อารามกลูว์นีในปี ค.ศ. 2004
แผนที่
ที่ตั้งเมืองกลูว์นี จังหวัดโซเนลัวร์
ประเทศประเทศฝรั่งเศส
นิกายโรมันคาทอลิก
สถานะแอบบีย์
ผู้ก่อตั้งคณะเบเนดิกติน
สถาปนิกกีโยมที่ 1 ดยุกแห่งอากีแตน
ปีสร้างค.ศ. 910

กีโยมที่ 1 ดยุกแห่งอากีแตนโปรดให้สร้างอารามแห่งนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 910 และแต่งตั้งแบร์นงเป็นอธิการองค์แรกของอาราม ขึ้นตรงต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 3 พระองค์เดียว อารามแห่งนี้มีชื่อเสียงจากการที่เหล่านักพรตในอารามถือปฏิบัติตามวินัยของนักบุญเบเนดิกต์อย่างเคร่งครัด จึงถือได้ว่าคณะเบเนดิกตินถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่อารามแห่งนี้ จนกลายเป็นผู้นำด้านการใช้ชีวิตอารามวาสีแบบตะวันตก ในช่วงการปฏิรูปฝรั่งเศสอารามถูกปล้มสดมภ์และถูกทำลายจนเสียหายเกือบหมด

อ้างอิง

แก้
  • Bainton, Roland H. (1962). The Medieval Church. Princeton: D. Van Nostrand Company Inc.
  • Conant, Kenneth J. (1968). Cluny. Les églises et la maison du chef d'Ordre.
  • Cowdrey, H. E. J. (1970). The Cluniacs and the Gregorian Reform.
  • Evans, Joan (1968). Monastic Life at Cluny 910-1157. Oxford: Oxford University Press.
  • Lawrence, C. H. (1984). Medieval Monasticism.
  • Marquardt, Janet T. (2007). From Martyr to Monument: The Abbey of Cluny as Cultural Patrimony.
  • Mullins, Edwin (2006). In Search of Cluny: God's Lost Empire.
  • Rosenwein, Barbara H. (1982). Rhinoceros Bound: Cluny in the 10th Century.