อายุ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อายุ อาจหมายถึง

  • อายุ - การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นไปตามกาลเวลา
  • อายุของบุคคล - ช่วงชีวิตของบุคคลตามกฎหมาย ตลอดจนวิธีการนับ การเริ่ม และการสิ้นสุดลงของอายุบุคคล
  • อายุที่กฎหมายกำหนด (อังกฤษ: Legal Age) - อายุของบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการได้รับผลทางกฎหมาย อาทิ การได้รับสิทธิเลือกตั้ง การบรรลุนิติภาวะ เป็นต้น
  • ปลาอายุ - ปลาในตระกูล Plecoglossidae
  • "อายุ" - ชื่อเล่นของ อายูมิ ฮามาซากิ นักร้องชาวญี่ปุ่น
  • สึกิมิยะ อายุ - ตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง แคนอน