อานโตนอฟ อาน-12 (รัสเซีย: Антонов Ан-12 อานโตนอฟ อาน-12 เป็นเครื่องบินแบบเดียวกับ อานโตนอฟ อาน-10 ซึ่ง อาน-12 นั้นได้นำมาใช้ในทางทหาร สิ่งที่ อาน-12 แตกต่างจาก อานโตนอฟ อาน-10 นั้นคือมีป้อมปืนบริเวณท้าย อาน-12 มีการสร้างทั้งสิ้น 1,248 เครื่อง

อานโตนอฟ อาน-12

รายละเอียด อาน-12

แก้
 • ผู้สร้าง: โรงงานสร้างอากาศยานแห่งสหภาพโซเวียต ปัจจุบันคือโรงงานอานโตนอฟ
 • ประเภท: ลำเลียงพิสัยบินไกล เจ้าหน้าที่ 5 นาย บรรทุกพลร่มพร้อมอาวุธ 100 คน
 • เครื่องยนต์: เทอร์โบใบพัด เอแอล-20 แอล หรือ เอแอล-20 เอ็ม ให้กำลังเครื่องละ 4,000 แรงม้า 4
 • กางปีก: 38 เมตร
 • สูง: 9.83 เมตร
 • พื้นที่ปีก: 120 ตารางเมตร
 • น้ำหนักเปล่า: 28,000 กิโลกรัม
 • น้ำหนักบรรทุก: 20,000 กิโลกรัม
 • น้ำหนักวิ่งขึ้นปกติ: 55,100 กิโลกรัม
 • น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด: 61,000 กิโลกรัม
 • อัตราเร็วขั้นสูง: 777 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • อัตราเร็วเดินทางขั้นสูง: 680 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 10,000 เมตร
 • อัตราเร็วเดินทางไกล: 630 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • เพดานบินใช้งาน: 10,200 เมตร[1]

อ้างอิง

แก้
 1. อภิวัตน์ โควินทรานนท์,อากาศยาน1979ฉบับเครื่องบิน,เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์,กรุงเทพ,2522