อาณานิคมโพ้นทะเลของเบลเยียม

อาณานิคมโพ้นทะเลของเบลเยียม (อังกฤษ: Belgian overseas colonies) เป็นดินแดนสามอาณานิคมของเบลเยียมระหว่างปีค.ศ.1885-1962 คือ คองโกของเบลเยียม (ปัจจุบันคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก), รวันดา-บุรุนดี, เทียนจิน และ แทนเจียร์ [1]

อาณานิคมโพ้นทะเลของเบลเยียม
ธงชาติของอาณานิคมโพ้นทะเลของเบลเยียม
ธงชาติ
แผนที่อาณานิคมของเบลเยียมในปีค.ศ. 1920
แผนที่อาณานิคมของเบลเยียมในปีค.ศ. 1920

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข