อาคารอนุรักษ์

อาคารที่มีความเก่าแก่และสำคัญทางสถาปัตยกรรม ควรค่าแก่การคุ้มครองและเชิดชู

อาคารอนุรักษ์ คืออาคารเก่าที่มีคุณค่าทางทางสถาปัตยกรรม สมควรได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ โดยหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักในการส่งเสริมคือ คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกิจกรรมมอบรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการมอบรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2525

อาคารอนุรักษ์ดีเด่น แก้

พ.ศ. 2525 แก้

 
อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ บริเวณแยกเพชรพระราม
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย
 
บ้านอับดุลราฮิม

พ.ศ. 2527 แก้

 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มุมมองจากแม่น้ำเจ้าพระยา
 
อาคารบริษัทอี๊สต์เอเซียติ๊ก
 
พระตำหนักทับขวัญ ใน พระราชวังสนามจันทร์

พ.ศ. 2530 แก้

พ.ศ. 2532 แก้

 
พระวิหาร วัดต้นเกว๋น

พ.ศ. 2537 แก้

พ.ศ. 2539 แก้

 
บ้านจิม ทอมป์สัน

พ.ศ. 2540 แก้

พ.ศ. 2542 แก้

 
โบสถ์ซางตาครูส

พ.ศ. 2543 แก้

 
ห้างทองตั้งโต๊ะกัง สำเพ็ง

พ.ศ. 2544 แก้

พ.ศ. 2545 แก้

พ.ศ. 2547 แก้

 
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาคารเก่าที่ยังไม่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น แต่มีคุณค่าควรแก่การบันทึก

พ.ศ. 2559 แก้

พ.ศ. รางวัลประเภทอาคาร รางวัลประเภท
ชุมชน / บุคคล / องค์กร
อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ อาคารเคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน อาคารวัดวาอารามและปูชนียสถาน
2559[1]
 • อาคารพาณิชย์ สี่แยกประตูน้ำเข้ม (น่าน)
 • บ้านสี่แยกหัวตะเข้ (กทม.)
 • ตึกแถวท่าเตียน (กทม.)
 • โฮงเจ้าฟองคำ (น่าน)
 • กุฏิไม้ วัดศรีมุณฑา (มุกดาหาร)
 • อุโบสถพื้นถิ่น วัดหลักศิลา (บุรีรัมย์)
 • พุทธาวาส วัดภคินีนาถวรวิหาร (กทม.)
 • มัสยิดบางอ้อ (กทม.)

รางวัลประเภทชุมชน

 • ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง (กาญจนบุรี)

รางวัลประเภทบุคคล

 • นายบวรเวท รุ่งรุจี

รางวัลประเภทองค์กร

 • เครือข่ายฮอมผญาฮักษาสถานีรถไฟแม่พวก (แพร่)
 
อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาคารที่ยังไม่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น แต่เป็นอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์
  • หอธรรมวัดล่ามช้าง (ลำพูน)
  • กลุ่มอาคารอำนวยการ หอพัก และอาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
  • กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
  • บ้านพักนายไปรษณีย์เชียงใหม่ มณฑลพายัพ (เชียงใหม่)
  • โบสถ์คริสต์ที่โคราช นักบุญเทเรซ่าโนนแก้ว อ.ห้วยแถลง (นครราชสีมา)
  • กุฏิตำหนัก วัดภคินีนาถวรวิหาร (กทม.)
  • หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กทม.)
  • อาคารโรงอาหารกลางน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กทม.)
  • กลุ่มอาคารเรียน โรงฝึก และโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (สงขลา)

พ.ศ. 2560 แก้

 
พระวิหารลายคำสุชาดา

อาคารที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่[2]

พ.ศ. 2561 แก้

 
อาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่[3]

อาคารที่ได้รับรางวัลควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประจำปี 2561 ได้แก่

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2559 เก็บถาวร 2016-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, วันที่สืบค้น 23 เมษายน 2559
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-24. สืบค้นเมื่อ 2019-01-22.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-11-04. สืบค้นเมื่อ 2019-01-22.