อากาศยานทางการทหาร

(เปลี่ยนทางจาก อากาศยานทางทหาร)

อากาศยานทางการทหาร คืออากาศยานปีกนิ่งหรือปีกหมุนแบบใดก็ตามที่ถูกใช้โดยกองทัพเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร อากาศยานปีกนิ่งทางทหารนั้นมักเรียกกันว่าเครื่องบินรบ

ประเภทแก้ไข

อากาศยานต่อสู้แก้ไข

อากาศยานต่อสู้มักเป็นอากาศยานที่จะติดตั้งอาวุธที่มีไว้เพื่อโจมตีฝ่ายศัตรู อากาศยานต่อสู้แบ่งออกได้ดังนี้

อากาศยานที่ไม่ทำหน้าที่ต่อสู้แก้ไข

อากาศยานประเภทนี้คืออากาศยานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการต่อสู้เป็นหลัก ถึงแม้จะมีอาวุธแต่ก็เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น แบ่งได้ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข