อาการกลัวสัตว์ (อังกฤษ: zoophobia) หมายถึงความกลัวต่อสัตว์อย่างรุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นความเชื่องมงายชนิดหนึ่งและเกี่ยวข้องกับอาการกลัวการรับประทานสัตว์ อาการกลัวซากสัตว์ตาย อาการกลัวสวนสัตว์ เป็นต้น ชนิดย่อยของอาการกลัวสัตว์คือ อาการกลัวช้าง (อังกฤษ: prachydermophobia[1] หรือ elephaphobia[2]) ซึ่งหมายถึงอาการกลัวจำเพาะช้าง และ อาการกลัวแรด (อังกฤษ: rhinophobia[3]) ซึ่งหมายถึงอาการการกลัวจำเพาะแรด

ช้างเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เป็นชนิดย่อยของอาการกลัวสัตว์

อาการกลัวอื่น ๆ ที่คล้ายกัน แก้

อ้างอิง แก้

  1. Pachydermophobia สืบค้นเมื่อ 3 ก.พ. 2561
  2. Elephaphobia สืบค้นเมื่อ 3 ก.พ. 2561
  3. Rhinophobia สืบค้นเมื่อ 3 ก.พ. 2561