ออลเทอร์นาทิฟ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก อัลเตอร์เนทีฟ)

ออลเทอร์นาทิฟ (อังกฤษ: alternative) อาจหมายถึง

แนวเพลง

แก้

วัฒนธรรม

แก้