อันเดรอา ฟอน ฮับส์บูร์ก

อาร์คดัชเชสแอนเดรียแห่งออสเตรีย (พระนามเต็ม: แอนเดรีย มาเรีย ฟอน ฮับส์บูร์ด-โลทรินเธน; Andrea Maria von Habsburg-Lothringen) ทรงเป็นอาร์คดัชเชสแห่งออสเตรียและเจ้าฟ้าหญิงแห่งฮังการี เป็นพระราชธิดาองค์โตในออตโต มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย และเจ้าหญิงเรจิน่าแห่งแซ็กซ์-ไมนินเจน ประสูติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ณ เมืองเวิร์ซเบิร์ก บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

อาร์คดัชเชสแอนเดรียแห่งออสเตรีย
อาร์คดัชเชสแห่งออสเตรีย และ เจ้าฟ้าหญิงแห่งฮังการี
พระนามเต็ม แอนเดรีย มาเรีย
พระราชสมภพ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 (54 พรรษา)
พระอิสริยยศ อาร์คดัชเชสแห่งออสเตรีย
เจ้าฟ้าหญิงแห่งฮังการี
เค้านท์เตสแห่งไนปเปิร์ก
พระสวามี ท่านเค้านท์คาร์ล ยูเจน แห่งเนิปเปร์ก
พระราชบุตร เค้านท์ฟิลลิป
เค้านท์เบเนดิกต์
เค้านท์โดมินิก
เค้านท์เตสเฮมมา
เค้านท์เตสแคทเทอรีน่า
ราชวงศ์ ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
พระราชบิดา ออตโต มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย
พระราชมารดา เจ้าหญิงเรจิน่าแห่งแซ็กซ์-ไมนินเจน

พระราชโอรส-พระราชธิดาแก้ไข

พระองค์ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับ คาร์ล ยูเจน, ท่านเค้านท์แห่งไนปเปิร์ก (ประสูติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2494) ซ่งเป็นพระโอรสใน ท่านเค้านท์จอห์น ฮิวเบิร์ด และ ท่านเค้าท์เตสมาเรียแห่งเลอดิบัวร์-วิเคล์น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ทั้งสองพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 5 พระองค์

  • เค้านท์มาเรีย ฟิลลิป คาร์ล เฟรดเดอริก ฮิวเบอร์ด แมกนัส แห่ง ไนปเปิร์ก ประสูติเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2521 ขณะนี้ทรงหมั้นกับพอลล่า วอล์ฟ สาวสามัญชน
  • เค้านท์มาเรีย เบเนดิกต์ เรนฮาร์ด ไมเคิล อาโลอิส ลีโอ แห่ง ไนปเปิร์ก ประสูติเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2523
  • เค้านท์มาเรีย โดมินิก จอร์ช คริสโตฟ โยฮันเนส แพนต้าเลออน แห่ง ไนปเปิร์ก ประสูติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
  • เค้านท์เตสมาเรีย เฮมม่า นาตาลี ฟรานซิสก้า จอร์จิน แห่ง ไนปเปิร์ก ประสูติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2526
  • เค้านท์เตสมาเรีย แคททารีน่า ฟรานซิสก้า โมนิก้า เอลิซาเบธ แห่ง ไนปเปิร์ก ประสูติเมื่อวันที่ 3 เมษายนพ.ศ. 2529
พระราชวงศ์ออสเตรีย
ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอแรน

อาร์ชดยุกคาร์ลแห่งออสเตรีย


เคานเตสแห่งเนปเปิร์ก
ดัชเชสแห่งแซนท์เองเจลโล
อาร์ชดัชเชส มีชาเอลา
อาร์ชดัชเชส กาบรีลา
อาร์ชดัชเชส วัลบูร์กา เคานเตสดักลาส
อาร์ชดยุก จอร์จ
อาร์ชดัชเชส ไอคีลา