"อันดีฟร็อยเดอ" (เยอรมัน: An die Freude, อังกฤษ: Ode to Joy; ชื่อดั้งเดิมเยอรมัน: "Ode an die Freude") เป็นศังสกานท์ที่ได้รับการประพันธ์ขึ้นในฤดูร้อนของ ค.ศ. 1785 โดยฟรีดริช ชิลเลอร์ ศังสกานท์บทนี้เป็นที่รู้จักจากการที่ลูทวิช ฟัน เบทโฮเฟิน ได้เรียบเรียงไปบรรจุอยู่ในบทเพลง "ซิมโฟนีหมายเลข 9" นอกจากนี้ยังเป็นบทเพลงที่ถูกใช้เป็น "เพลงสรรเสริญยุโรป" แต่ฉบับเพลงประจำสหภาพยุโรปนั้นจะไม่มีการใส่เนื้อร้องลงไป

"อันดีฟร็อยเดอ"
Ninth Symphony original.png
โน้ตเพลงฉบับที่เขียนโดยเบทโฮเฟิน
ชื่ออื่น"เพลงสรรเสริญยุโรป"[1][2]
"เพลงชาติยุโรป"
เนื้อร้องฟรีดริช ชิลเลอร์
ทำนองลูทวิช ฟัน เบทโฮเฟิน, ค.ศ. 1824
รับไปใช้ค.ศ. 1972 และ 1985
"อันดีฟร็อยเดอ" ฉบับเพลงสรรเสริญยุโรป (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เนื้อร้องและการถอดเสียงแก้ไข

 
ฟรีดริช ชิลเลอร์ ผู้ประพันธ์โคลงกลอนปีติศังสกานท์
 
ลูทวิช ฟัน เบทโฮเฟิน ผู้แต่งทำนองเพลง

An die Freude

O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere
anstimmen und freudenvollere.

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium
Wir betreten feuertrunken.
Himmlische, dein Heiligtum!

Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!

Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.

Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott.

Froh,
wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen.
Dieser Kuss der ganzen Welt!
Brüder! Über'm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

「อัน ดี ฟรอยดฺ」

โอ ฟรอ~ยเดอ、นิชดี–เซอเทอเนอ!
ซอนเดิร์น ลาสท์ อุนซา~น เกเนเมอเรอ
อันชติมเมิน อุนด์ฟรอ~ยเดิน ฟอลเลเรอ

ฟรอยเดอ เชอเนอเกิทเทอร์ฟุงเคิน
ท็อคเทอร์เอาเซินลี~ซีอุม
เวียร์เบ็ททรีเทินฟอยเออร์ทรุงเคิน
ฮิมลิชเชอดาย ฮาย ลิจทูม!

ดายเนอ เซาเบอร์ บินเดิน วีเดอร์
วาสดี โมเดอ ชเตร็งเกอไทล์
อั–ลเลอเมนเชิน แวร์เดิน บรือ–เดอ
โหว่ดายซัฟเทอร์ ฟลือ–เกิลวาย

วีมแดร์ โกรสเซอ วัวฟ เกลุงเงิน
ไอเนิส ฟรอยเดิส ฟรอยด์ ซูซายน์
แวร์อาย โฮลเดิส ไวบ์ แอร์รุงเงิน
มิสเชอ ซายเนิน ยู–เบลไอน์~

ยา, แวร์ เอาช์นัวร์–อายเนอ เซเลอ
ซายน์ เน็นท์เอาฟ์ ดีม แอร์เด็นรุน!
อุนด์ แวร์ชนี เกค็อนน์แดร์ ชตีเลอ
วายเนินด์ ซีคเอาช์ ดี–เซิมบุน–!

ฟรอย~เดอ ทริงเคิน อัลเลอ วีเซิน
อัน เดน บรือชเติน แดร์ นาทัวร์
อัลเลอ กูเทิน อัลเลอ เบอเซิน
ฟอลเงิน อีเรอร์ โรเซินพัวร์

คืซ~เซอ แก็บ ซี อุนส์ อุนด์ เรเบิน
อายเนิน ฟรอยด์ เกพรืฟ อิม ท็อด
โวล~ลุส วาร์ดเดิม วึร์ม เกเงเบิน
อุนด์ แดร์ เครูบ ชตีท์ ฟอร์ ก็อท–

ฟรอ–
วี ซายเนอ ซอนเนิน ฟลีเกิน
ดัวร์ช เดส ฮิมเมิลส์ เพชรเกิน ปลาน
เลาเฟ็ท บรือเดอร์ อ็อยเร บาน–!
ฟรอยดิจ วีอาย เฮลชุม ซีเงิน

ซายด์ อุมชุงเงิน มี–ลีออนเนิน
ดี–เซอร์ คุสแดร์– กาน–เซิน เวลท์–!
บรือ~เดอ! อือ–เบิม ชเตอร์–เนินเซลท์–
มัส–อาย ลี~เบอร์ ฟา–เธอร์ โวเนิน
เอียร์– ชตุร์ทนี~เดอ มี–ลีออนเนิน?
อา–เนส ดู– เดส เชิพเฟอร์ เวลท์?
ซุช– อีน อือ–เบิม ชเตอร์–เนินเซลท์!
อือ–เบอร์ ชเตอร์–เนิน มัส แอร์–วอ–เนิน

คำร้องภาษาไทยแก้ไข

คำร้องภาษาไทย โดย เรียวจันทร์ ยามาคีตะ แปลและเรียบเรียงจากบทกวีภาษาเยอรมันโดยเลือกตัดทอนมาเพียงสองบท และใช้ชื่อบทเพลงว่า "ปีติสดุดี"[3] สามารถเทียบเคียงภาษาเยอรมันและภาษาไทยได้ดังนี้

"Ode An die Freude" "ปีติสดุดี"
Freude, schöner Götterfunken,Tochter aus Elysium,

Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum!

Deine Zauber binden wieder Was die Mode streng geteilt;

Alle Menschen werden Brüder Wo dein sanfter Flügel weilt.

ความปีติยินดี รุจีช่วงโชติโรจน์เรืองเมืองแมนวิมาน

เปรียบปานเทพธิดาเชื้อเชิญเรามาเยือนฟ้าแดนสรวงสราญ

พรอัปสรเสกสรรดลบันดาลบรรดาปวงประชาเคยแบ่งแยกแตกกัน

พลันพี่น้องปองสมานฉันท์ใต้ปีกสวรรค์ละมุน

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!

Brüder, über'm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen.

Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt?

Such' ihn über'm Sternenzelt! Über Sternen muß er wohnen.

โอบกอดสอดประสานล้านใจเกษมเปรมปรีดิ์โลกนี้อบอุ่น

ดูก่อน! พี่น้อง, เหนือละอองดาวพระเจ้าทรงดำรงการุณย์

พิภพนบนอบลงซาบซึ้งคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งยิ่งใหญ่

มองไปยังเบื้องโน้นโพ้นทะเลดาวพระบิดาเจ้าสถิต.

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Emblemes". coe.int. Archived from the original on 22 August 2008. สืบค้นเมื่อ 2010-08-29.
  2. "EUROPA – The EU at a glance – The European Anthem". europa.eu. Archived from the original on 15 August 2010. สืบค้นเมื่อ 2010-08-29.
  3. Ode To Joy - ปีติสดุดี [เนื้อเพลงภาษาไทย & ประสานเสียง]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข