อันดับย่อยเต่า
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: จูราซซิคยุคต้น—ปัจจุบัน, 190–0Ma
รูปวาดเต่าหก (Manouria emys) ซึ่งเป็นเต่าในวงศ์ Testudinidae หรือเต่าบก ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Sauropsida
อันดับ: Testudines
อันดับย่อย: Cryptodira
Cope, 1868
วงศ์
ดูในเนื้อหา
ชื่อพ้อง[1]
 • Cryptoderes
  Duméril and Bibron, 1834
 • Cryptodera
  Lichtenstein, 1856
 • Cryptodira
  Cope, 1868
 • Cryptodiramorpha
  Lee, 1995
 • Pancryptodira
  Joyce, Parham, and Gauthier, 2004

อันดับย่อยเต่า (อังกฤษ: Turtle, Tortoise, Soft-shell turtle) เป็นอันดับย่อยของสัตว์เลื้อยคลานในอันดับเต่า (Testudines) ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cryptodira

ลักษณะร่วมของเต่าในอันดับย่อยนี้ คือ สามารถยืดหรือหดหัวหรือส่วนคอเข้าไปในกระดองได้ แต่สามารถกระทำได้ในแนวดิ่งขึ้นลงหรือซ้อนทางด้านบนได้เท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะของเต่าส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางวงศ์ที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เนื่องจากมีส่วนหัวที่ใหญ่ ได้แก่

การจำแนก

แก้

ที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่

แก้

ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. On the Classification of the Testudinata
 2. หน้า 355, วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดย วีรยุทธ์ เลาหะจินดา (พ.ศ. 2552) ISBN 978-616-556-016-0
 3. Turtles of the world, 2008

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้