อันดับมหาเศรษฐีโลก

อันดับมหาเศรษฐีโลก (อังกฤษ: The World's Billionaires) เป็นอันดับของมหาเศรษฐีทีร่ำรวยที่สุดในโลก มีการจัดอันดับเป็นประจำทุกปีโดยนิตยสารธุรกิจอเมริกันฟอบส์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987[1] โดยประเมินความมั่งคั่งจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิวัดจากสินทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหักลบด้วยหนี้สินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่นับรวมพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์และผู้นำเผด็จการ[2]

ในปี ค.ศ. 2018 มีผู้มีสินทรัพย์เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2,208 คน โดยเป็นมหาเศรษฐีใหม่จากสหรัฐอเมริกาและจีนถึง 259 คน ในจำนวนเศรษฐีทั้งหมดเป็นสตรี 256 คนและเป็นคนอายุต่ำกว่า 40 ปี 63 คน[3] สินทรัพย์เฉลี่ยในปีนี้อยู่ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์ และหากนับรวมกันทั้งหมดจะสูงถึง 9.1 ล้านล้านดอลลาร์[4][5][6]

อันดับ 10 มหาเศรษฐีโลกในแต่ละปี แก้

เครื่องหมาย แก้

สัญลักษณ์ เครื่องหมาย
  ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

พ.ศ. 2563 แก้

อันดับที่ ชื่อwolathep taiyakan

วรเทพ ไตรยขันธ์

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ30 สัญชาติThai แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   113  
2   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 98    64   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน และครอบครัว 76    71   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
4   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 67.5    89   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
5   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 59    75   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 55.1    84   สเปน อินดิเตกซ์, ซารา
7   ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 54.7    35   สหรัฐ เฟซบุ๊ก
8   วอลตัน, จิมจิม วอลตัน 54.6    71   สหรัฐ วอลมาร์ต
9   วอลตัน, อลิซอลิซ วอลตัน 54.4    70   สหรัฐ วอลมาร์ต
10   เอส. ร็อบสัน วอลตัน 54.1    77   สหรัฐ วอลมาร์ต

พ.ศ. 2562 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เบโซส, เจฟฟ์เจฟฟ์ เบโซส 131    55   สหรัฐ แอมะซอน
2   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 96.5    63   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 82.5    88   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 76    70   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
5   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 64    79   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
6   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 62.7    82   สเปน อินดิเตกซ์, ซารา
7   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 62.5    74   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
8   ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 62.3    34   สหรัฐ เฟซบุ๊ก
9   บลูมเบอร์ก, ไมเคิลไมเคิล บลูมเบอร์ก 55.5    77   สหรัฐ Bloomberg L.P.
10   เพจ, แลร์รีแลร์รี เพจ 50.8    45   สหรัฐ แอลฟาเบต อิงก์

พ.ศ. 2561 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เบโซส, เจฟฟ์เจฟฟ์ เบโซส 112    54   สหรัฐ แอมะซอน
2   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 90    62   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 84    87   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 72    69   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
5   ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 71   33   สหรัฐ เฟซบุ๊ก
6   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 70    81   สเปน อินดิเตกซ์, ซารา
7   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 67.1    78   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
8   โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 60    82   สหรัฐ Koch Industries
8   โคค, เดวิดเดวิด โคค 60    77   สหรัฐ Koch Industries
10   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 58.5    73   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน

พ.ศ. 2560 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 86.0    61   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 75.6    86   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   เบโซส, เจฟฟ์เจฟฟ์ เบโซส 72.8    53   สหรัฐ แอมะซอน
4   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 71.3    80   สเปน อินดิเตกซ์, ซารา
5   ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 56.0    32   สหรัฐ เฟซบุ๊ก
6   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 54.5    77   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
7   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 52.2    72   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
8   โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 48.3    81   สหรัฐ Koch Industries
8   โคค, เดวิดเดวิด โคค 48.3    76   สหรัฐ Koch Industries
10   บลูมเบอร์ก, ไมเคิลไมเคิล บลูมเบอร์ก 47.5    75   สหรัฐ Bloomberg L.P.

พ.ศ. 2559 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 75.0    60   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 67.0    79   สเปน อินดิเตกซ์
3   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 60.8    85   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 50.0    76   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
5   เบโซส, เจฟฟ์เจฟฟ์ เบโซส 45.2    52   สหรัฐ แอมะซอน
6   ซักเคอร์เบิร์ก, มาร์กมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 44.6    31   สหรัฐ เฟซบุ๊ก
7   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 43.6    71   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
8   บลูมเบอร์ก, ไมเคิลไมเคิล บลูมเบอร์ก 40.0    74   สหรัฐ Bloomberg L.P.
9   โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 39.6    80   สหรัฐ Koch Industries
9   โคค, เดวิดเดวิด โคค 39.6    75   สหรัฐ Koch Industries

พ.ศ. 2558 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 79.2    59   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 77.1    75   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
3   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 72.7    84   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 64.5    78   สเปน อินดิเตกซ์
5   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 54.3    70   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6   โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 42.9    79   สหรัฐ Koch Industries
6   โคค, เดวิดเดวิด โคค 42.9    74   สหรัฐ Koch Industries
8   วอลตัน, คริสตีคริสตี วอลตัน 41.7    66   สหรัฐ วอลมาร์ต
9   วอลตัน, จิมจิม วอลตัน 40.6    66   สหรัฐ วอลมาร์ต
10   เบต็องกูร์, ลีลียานลีลียาน เบต็องกูร์ 40.1    92   ฝรั่งเศส ลอรีอัล

พ.ศ. 2557 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 76.0    58   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 72.0    74   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
3   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 64.0    77   สเปน อินดิเตกซ์
4   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 58.2    83   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
5   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 48.0    70   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6   โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 40.0    78   สหรัฐ Koch Industries
6   โคค, เดวิดเดวิด โคค 40.0    73   สหรัฐ Koch Industries
8   แอเดิลเซิน, เชลดอนเชลดอน แอเดิลเซิน 38.0    80   สหรัฐ Las Vegas Sands
9   วอลตัน, คริสตีคริสตี วอลตัน และครอบครัว 36.7    65   สหรัฐ วอลมาร์ต
10   วอลตัน, จิมจิม วอลตัน 34.7    65   สหรัฐ วอลมาร์ต

พ.ศ. 2556 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 73.0    73   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
2   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 67.0    57   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 57.0    76   สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
4   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 53.5    82   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
5   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 43.0    68   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6   โคค, ชาลส์ชาลส์ โคค 34.0    77   สหรัฐ Koch Industries
6   โคค, เดวิดเดวิด โคค 34.0    72   สหรัฐ Koch Industries
8   ก๊าเส่ง, เหลย์เหลย์ ก๊าเส่ง 31.0    84   ฮ่องกง Cheung Kong Holdings
9   เบต็องกูร์, ลีลียานลีลียาน เบต็องกูร์ และครอบครัว 30.0    90   ฝรั่งเศส ลอรีอัล
10   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 29.0    63   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช

พ.ศ. 2555 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 69.0    72   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
2   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 61.0    56   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 44.0    81   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 41.0    63   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
5   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 37.5    75   สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
6   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 36.0    67   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
7   บาติสตา, ไอกีไอกี บาติสตา 30.0    55   บราซิล EBX Group
8   สเตฟาน แพร์สัน 26.0    64   สวีเดน เอชแอนด์เอ็ม
9   ก๊าเส่ง, เหลย์เหลย์ ก๊าเส่ง 25.5    83   ฮ่องกง Cheung Kong Holdings
10   อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 25.4    92   เยอรมนี Aldi

พ.ศ. 2554 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 74.0    71   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
2   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 56.0    55   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 50.0    80   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 41.0    62   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
5   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 39.5    66   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6   มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 31.1    60   อินเดีย Arcelor Mittal
7   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 31.0    74   สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
8   บาติสตา, ไอกีไอกี บาติสตา 30.0    53   บราซิล EBX Group
9   อัมบานี, มูเกชมูเกช อัมบานี 27.0    54   อินเดีย Reliance Industries
10   วอลตัน, คริสตีคริสตี วอลตัน และครอบครัว 26.5    62   สหรัฐ วอลมาร์ต

พ.ศ. 2553 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม และครอบครัว 53.5    70   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
2   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 53.0    54   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
3   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 47.0    79   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
4   อัมบานี, มูเกชมูเกช อัมบานี 29.0    53   อินเดีย Reliance Industries
5   มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 28.7    60   อินเดีย Arcelor Mittal
6   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 28.0    66   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
7   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 27.5    61   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
8   บาติสตา, ไอกีไอกี บาติสตา 27.0    53   บราซิล EBX Group
9   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 25.0    74   สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
10   อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 23.5    90   เยอรมนี Aldi Süd

พ.ศ. 2552 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 40.0    53   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 37.0    78   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 35.0    69   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
4   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 22.5    64   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
5   คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 22.0    83   สวีเดน อิเกีย
6   อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 21.5    89   เยอรมนี Aldi Süd
7   อัมบานี, มูเกชมูเกช อัมบานี 19.5    52   อินเดีย Reliance Industries
8   มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 19.3    58   อินเดีย Arcelor Mittal
9   อัลเบร็ชท์, เทโอเทโอ อัลเบร็ชท์ 18.8    87   เยอรมนี Aldi Nord, Trader Joe's
10   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 18.3    73   สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป

พ.ศ. 2551 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 62.0    77   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
2   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 60.0    68   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
3   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 58.0    52   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
4   มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 45.0    57   อินเดีย Arcelor Mittal
5   อัมบานี, มูเกชมูเกช อัมบานี 43.0    51   อินเดีย Reliance Industries
6   อัมบานี, อนิลอนิล อัมบานี 42.0    48   อินเดีย Anil Dhirubhai Ambani Group
7   คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 31.0    81   สวีเดน อิเกีย
8   Pal Singh, KushalKushal Pal Singh 30.0    76   อินเดีย DLF Group
9   Deripaska, OlegOleg Deripaska 28.0    40   รัสเซีย Rusal
10   อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 27.0    88   เยอรมนี Aldi Süd

พ.ศ. 2550 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 56.0    51   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 52.0    76   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 49.0    67   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
4   คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 33.0    80   สวีเดน IKEA
5   มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 32.0    56   อินเดีย Arcelor Mittal
6   แอเดิลเซิน, เชลดอนเชลดอน แอเดิลเซิน 26.5    73   สหรัฐ Las Vegas Sands
7   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 26.0    58   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
8   ออร์เตกา, อามันซิโออามันซิโอ ออร์เตกา 24.0    71   สเปน อินดิเตกซ์กรุ๊ป
9   ก๊าเส่ง, เหลย์เหลย์ ก๊าเส่ง 23.0    78   ฮ่องกง Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa
10   เดวิด ทอมสัน 22.0    49   แคนาดา Thomson Corporation

พ.ศ. 2549 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 52.0    50   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 42.0    75   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 30.0    66   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
4   คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 28.0    79   สวีเดน อิเกีย
5   มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 23.5    55   อินเดีย Mittal Steel Company
6   อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 22.0    53   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
7   อาร์โน, แบร์นาร์แบร์นาร์ อาร์โน 21.5    57   ฝรั่งเศส แอลวีเอ็มเอช
8   บิน ทาลาล, อัล-วาลีดอัล-วาลีด บิน ทาลาล 20.0    49   ซาอุดีอาระเบีย Kingdom Holding Company
9   ทอมสัน, เคนเนธเคนเนธ ทอมสัน 19.6    82   แคนาดา Thomson Corporation
10   ก๊าเส่ง, เหลย์เหลย์ ก๊าเส่ง 18.8    77   ฮ่องกง Cheung Kong Group, Hutchison Whampoa

พ.ศ. 2548 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 46.5    49   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 44.0    74   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   มิตตัล, ลักษมีลักษมี มิตตัล 25.0    54   อินเดีย Mittal Steel Company
4   เอสลิม, การ์โลสการ์โลส เอสลิม 23.8    65   เม็กซิโก América Móvil, Grupo Carso
5   บิน ทาลาล, อัล-วาลีดอัล-วาลีด บิน ทาลาล 23.7    49   ซาอุดีอาระเบีย Kingdom Holding Company
6   คัมปรัด, อิงวาร์อิงวาร์ คัมปรัด 23.0    79   สวีเดน อิเกีย
7   อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 21.0    52   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
8   อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 18.5    85   เยอรมนี Aldi Süd
9   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 18.4    60   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
10   วอลตัน, เอส. ร็อบสันเอส. ร็อบสัน วอลตัน 18.3    61   สหรัฐ วอลมาร์ต

พ.ศ. 2547 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 46.6    48   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 42.9    73   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   อัลเบร็ชท์, คาร์ลคาร์ล อัลเบร็ชท์ 23.0    84   เยอรมนี Aldi Süd
4   บิน ทาลาล, อัล-วาลีดอัล-วาลีด บิน ทาลาล 21.5    47   ซาอุดีอาระเบีย Kingdom Holding Company
5   อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 21.0    51   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
6   วอลตัน, อลิซอลิซ วอลตัน* 20.0    55   สหรัฐ วอล-มาร์ต
6   วอลตัน, เฮเลนเฮเลน วอลตัน* 20.0    84   สหรัฐ วอล-มาร์ต
6   วอลตัน, จิมจิม วอลตัน* 20.0    56   สหรัฐ วอล-มาร์ต
6   วอลตัน, จอห์นจอห์น วอลตัน* 20.0    58   สหรัฐ วอล-มาร์ต
6   วอลตัน, เอส. ร็อบสันเอส. ร็อบสัน วอลตัน* 20.0    60   สหรัฐ วอล-มาร์ต

* ถือหุ้นเท่ากันในวอลมาร์ต

พ.ศ. 2546 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 40.7    47   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 30.5    72   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   คาร์ลและเทโอ อัลเบร็ชท์ 25.6    83   เยอรมนี Aldi Süd
4   อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 20.1    50   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
5   บิน ทาลาล, อัล-วาลีดอัล-วาลีด บิน ทาลาล 17.7    46   ซาอุดีอาระเบีย Kingdom Holding Company
6   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 16.6    58   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
7   วอลตัน, อลิซอลิซ วอลตัน* 16.5    54   สหรัฐ วอล-มาร์ต
7   วอลตัน, เฮเลนเฮเลน วอลตัน* 16.5    83   สหรัฐ วอล-มาร์ต
7   วอลตัน, จิมจิม วอลตัน* 16.5    55   สหรัฐ วอล-มาร์ต
7   วอลตัน, จอห์นจอห์น วอลตัน* 16.5    57   สหรัฐ วอล-มาร์ต
7   วอลตัน, เอส. ร็อบสันเอส. ร็อบสัน วอลตัน* 16.5    59   สหรัฐ วอล-มาร์ต

* ถือหุ้นเท่ากันในวอลมาร์ต

พ.ศ. 2545 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 52.8    46   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 35.0    71   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   คาร์ลและเทโอ อัลเบร็ชท์ 26.8    82   เยอรมนี Aldi Süd
4   อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 25.2    49   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
5   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 23.5    57   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
6   วอลตัน, จิมจิม วอลตัน* 20.8    54   สหรัฐ วอล-มาร์ต
7   วอลตัน, จอห์นจอห์น วอลตัน* 20.7    56   สหรัฐ วอล-มาร์ต
8   วอลตัน, อลิซอลิซ วอลตัน* 20.5    53   สหรัฐ วอล-มาร์ต
8   วอลตัน, เอส. ร็อบสันเอส. ร็อบสัน วอลตัน* 20.5    58   สหรัฐ วอล-มาร์ต
8   วอลตัน, เฮเลนเฮเลน วอลตัน* 20.5    82   สหรัฐ วอล-มาร์ต

* ถือหุ้นเท่ากันในวอลมาร์ต

พ.ศ. 2544 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1   เกตส์, บิลบิล เกตส์ 58.7    45   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2   บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 32.3    70   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
3   อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 30.4    48   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
4   เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 26.0    56   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
5   คาร์ลและเทโอ อัลเบร็ชท์ 25.0    81   เยอรมนี Aldi
6   บิน ทาลาล, อัล-วาลีดอัล-วาลีด บิน ทาลาล 20.0    44   ซาอุดีอาระเบีย Kingdom Holding Company
7   วอลตัน, จิมจิม วอลตัน* 18.8    53   สหรัฐ วอล-มาร์ต
8   วอลตัน, จอห์นจอห์น วอลตัน* 18.7    55   สหรัฐ วอล-มาร์ต
9   วอลตัน, เอส. ร็อบสันเอส. ร็อบสัน วอลตัน* 18.6    57   สหรัฐ วอล-มาร์ต
10   วอลตัน, อลิซอลิซ วอลตัน* 18.5    52   สหรัฐ วอล-มาร์ต
10   วอลตัน, เฮเลนเฮเลน วอลตัน* 18.5    81   สหรัฐ วอล-มาร์ต

* ถือหุ้นเท่ากันในวอลมาร์ต แต่หากแซม วอลตันยังมีชีวิตอยู่จะเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลก

พ.ศ. 2543 แก้

อันดับที่ ชื่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อายุ สัญชาติ แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
1 เกตส์, บิลบิล เกตส์ 60.0  44   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
2 เอลลิสัน, ลาร์รีย์ลาร์รีย์ เอลลิสัน 47.0   55   สหรัฐ ออราเคิลคอร์ปอเรชัน
3 อัลเลน, พอลพอล อัลเลน 28.0  47   สหรัฐ ไมโครซอฟท์
4 บัฟเฟตต์, วอร์เรนวอร์เรน บัฟเฟตต์ 25.6  69   สหรัฐ เบิร์กเชียร์แฮทาเวย์
5 คาร์ลและเทโอ อัลเบร็ชท์ 20.0   80   เยอรมนี Aldi Süd
6 บิน ทาลาล, อัล-วาลีดอัล-วาลีด บิน ทาลาล 20.0  43   ซาอุดีอาระเบีย Kingdom Holding Company
7 วอลตัน, เอส. ร็อบสันเอส. ร็อบสัน วอลตัน 20.0  57   สหรัฐ วอล-มาร์ต
8 ซง, มาซาโยชิมาซาโยชิ ซง 19.4  43   ญี่ปุ่น ซอฟต์แบงก์ แคปิตอล, ซอฟต์แบงก์ โมบายล์
9 เดลล์, ไมเคิลไมเคิล เดลล์ 19.1  35   สหรัฐ เดลล์
10 ทอมสัน, เคนเนธเคนเนธ ทอมสัน 16.1  77   แคนาดา The Thomson Corporation

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Kollmeyer, Barbara (4 March 2014). "Bill Gates back on top, WhatsApp founders and more women in Forbes' billionaire rankings". Market Watch, The Wall Street Journal. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-31. สืบค้นเมื่อ 5 March 2014.
  2. Gore, Leada (4 March 2014). "Youngest, oldest and one who can body slam you: More on Forbes list of the ultra-rich". AL.com. Alabama Media Group. สืบค้นเมื่อ 5 March 2014.
  3. Kroll, Luisa (6 March 2018). "Forbes Billionaires 2018: Meet The Richest People On The Planet". Forbes. สืบค้นเมื่อ 6 March 2018.
  4. Kroll, Luisa (6 March 2018). "Forbes Billionaires 2018: Meet The Richest People On The Planet". Forbes. สืบค้นเมื่อ 6 March 2018.
  5. Kroll, Luisa. "Forbes 2017 billionaires list: Meet the richest people on the planet". Forbes. สืบค้นเมื่อ 21 March 2017.
  6. Dolan, Kerry A.; Kroll, Luisa (2 March 2015). "Inside The 2015 Forbes Billionaires List: Facts And Figures". Forbes. สืบค้นเมื่อ 31 May 2015.