อัญชลี วิวัธนชัย

(เปลี่ยนทางจาก อัญชัน (นามปากกา))

อัญชลี วิวัธนชัย หรือที่รู้จักกันในนามปากกา อัญชัน (26 กันยายน พ.ศ. 2495 - ) เกิดที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ อัญชลี สุธรรมพิทักษ์ สมรสกับ อนุสรณ์ วิวัธนชัย เมื่อ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา

อัญชลี วิวัธนชัย
เกิด26 กันยายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สี่แยกบ้านแขก ฝั่งธนบุรี
นามปากกาอัญชัน
อัญมนี สีม่วง
แม่อั้งเซียะหลี
อาชีพนักเขียน
คู่สมรสอนุสรณ์ วิวัธนชัย

ประวัติการศึกษา

แก้

ผลงาน

แก้