อัครบิดรแห่งบัลแกเรียทั้งปวง

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อัครบิดรแห่งบัลแกเรียทั้งมวล เป็นอัครบิดรของคริสตจักรบัลแกเรียนออร์ทอดอกซ์ องค์ปัจจุบันคือแนออฟิตแห่งบัลแกเรีย ซึ่งดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013

อัครบิดร
แห่งบัลแกเรียทั้งปวง
มุขนายก
ออร์ทอดอกซ์
Coat of arms of BPC.png
ตราแห่งมุขมณฑล
Neophyte of Bulgaria.jpg
องค์ปัจจุบัน
แนออฟิตแห่งบัลแกเรีย
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013

การเรียก ฮิสโฮลิเนส
มุขมณฑล เขตอัครบิดรบัลแกเรีย
อาสนวิหาร
องค์แรก: แลออนตีย์(ยุคกลาง)
กีริล (ยุคใหม่)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 918/919 (ยุคกลาง)
1953 (ยุคใหม่)

เว็บไซต์: bg-patriarshia.bg

อ้างอิงแก้ไข

  • คริสตจักรบัลแกเรียนออร์ทอดอกซ์. "HISTORY". สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2020.