ชุดตัวอักษรโทแคเรียน

(เปลี่ยนทางจาก อักษรโทแคเรียน)

ชุดตัวอักษรโทแคเรียน เป็นชุดของตัวอักษรที่ใช้เขียนภาษาโทแคเรียนซึ่งเป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน หลักฐานลายลักษณ์อักษรที่หลงเหลืออยู่ส่วนมากมีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 8 ซึ่งจดจารไว้บนวัสดุหลายประเภท ได้แก่ ใบลาน แผ่นไม้ และกระดาษจีน โดยหลักฐานดังกล่าวนั้นถูกค้นพบในพื้นที่ที่มีความชื้นต่ำในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ อักษรโทแคเรียนพัฒนามาจากอักษรพราหมี ซึ่งเป็นอักษรสระประกอบ

อักษรโทแคเรียน

อ้างอิงแก้ไข