อักษรเปอร์เซียโบราณ

กษัตริย์ดาริอุสที่ 1 (7 ปีก่อนพุทธศักราช - พ.ศ. 57) เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรเปอร์เซียโบราณ และให้จารึกบนหน้าผาสูงที่เบอิสตุน อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน มีอายุราวพ.ศ. 23 เป็นจารึก 3 ภาษาคือ ภาษาอีลาไมต์ ภาษาบาบิโลเนีย และภาษาเปอร์เซียโบราณ นักวิชาการบางส่วนเชื่อว่า กษัตริย์ดาริอุสทรงมอบหมายงานประดิษฐ์อักษร ให้อาลักษณ์ของพระองค์ช่วยทำ มากกว่าคิดขึ้นโดยพระองค์เพียงลำพัง

อักษรรูปลิ่มบนหน้าผาสูงที่เบอิสตุน

ใช้เขียนแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข