อักษรอเวสตะ (Avestan alphabet)ประดิษฐ์เมื่อราว พ.ศ. 843 เพื่อใช้เขียนบทสวดสรรเสริญในศาสนาโซโรอัสเตอร์ ส่วนใหญ่ได้อิทธิพลจากอักษรปัลลวะเก่าของเปอร์เซีย บางส่วนมาจากอักษรอราเมอิก และได้อิทธิพลจากอักษรกรีกในการกำหนดรูปสระ ถูกแทนที่ด้วยอักษรอาหรับเมื่อชาวเปอร์เซียหันไปนับถือศาสนาอิสลาม เขียนจากขวาไปซ้าย แนวนอน

ใช้เขียนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข