อะเกนแอนด์อะเกน

(เปลี่ยนทางจาก อะเกน แอนด์ อะเกน)

"อะเกนแอนด์อะเกน" (อังกฤษ: Again & Again) เป็นเพลงลำดับที่ 2 ในซิงเกิลชุดที่ 2 ของวงทูพีเอ็ม

"Again & Again"
เพลง โดย ทูพีเอ็ม
จากอัลบั้ม 2:00PM Time for change
ออกจำหน่าย16 เมษายน พ.ศ. 2552

ข้อมูลเพลง Again & Againแก้ไข

ยอดขายซีดี[1]แก้ไข

วันที่ จำนวน(ต่อวัน) รวม ลำดับที่
(ต่อวัน)
วันที่ จำนวน(ต่อวัน) รวม ลำดับที่
(ต่อวัน)
23 เมษายน พ.ศ. 2552 1,309 1,309 1 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
24 เมษายน พ.ศ. 2552 3,780 5,089 1 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
25 เมษายน พ.ศ. 2552 1,296 6,385 1 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
26 เมษายน พ.ศ. 2552 594 6,979 2 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
27 เมษายน พ.ศ. 2552 999 7,978 3 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
28 เมษายน พ.ศ. 2552 702 8,680 3 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
29 เมษายน พ.ศ. 2552 405 9,085 2 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
30 เมษายน พ.ศ. 2552 796 9,881 2 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 756 10,637 2 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 729 11,366 2 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 540 11,906 2 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 891 12,797 2 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 810 13,607 2 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 16,024 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 17,265 3 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ลำดับชาร์ตจากรายการโทรทัศน์แก้ไข

สัปดาห์ที่ รายการ คะแนน ลำดับที่
1 M!Countdown สถานี MNET
(30 เมษายน 2552)


K-chart ของ Music Bank สถานี KBS
(1 พฤษภาคม 2552)
 1. ยอดดาวโหลดเพลงจากเว็บไซต์ออนไลน์ (Digital music (50%)) 2,469 คะแนน[2]
 2. ผลสำรวจจากผู้ชม (Audience rating (20%)) 721 คะแนน
 3. ยอดขายซีดี(Album sales (15%)) 2,848 คะแนน
 4. จำนวนครั้งที่ออกอากาศ(Broadcasting activity (15%)) 284 คะแนน
 5. คะแนนรวม 6,322 คะแนน
3
Ingigayo สถานี SBS
(3 พฤษภาคม 2552)
2 M!Countdown สถานี MNET
(7 พฤษภาคม 2552)
1
Music Bank สถานี KBS
(8 พฤษภาคม 2552)
 1. ยอดดาวโหลดเพลงจากเว็บไซต์ออนไลน์ 3,222 คะแนน[3]
 2. ผลสำรวจจากผู้ชม 875 คะแนน
 3. ยอดขายซีดี 2,375 คะแนน
 4. จำนวนครั้งที่ออกอากาศ 480 คะแนน
 5. คะแนนรวม 6,932 คะแนน
2
Ingigayo สถานี SBS
(10 พฤษภาคม 2552)
1
3 M!Countdown สถานี MNET
(14 พฤษภาคม 2552)
1
Music Bank สถานี KBS
(15 พฤษภาคม 2552)
 1. ยอดดาวโหลดเพลงจากเว็บไซต์ออนไลน์ 3,443 คะแนน
 2. ผลสำรวจจากผู้ชม 1,524 คะแนน
 3. ยอดขายซีดี 2,323 คะแนน
 4. จำนวนครั้งที่ออกอากาศ 588 คะแนน
 5. คะแนนรวม 7,858 คะแนน
2
Ingigayo สถานี SBS
(17 พฤษภาคม 2552)
1
4 M!Countdown สถานี MNET
(21 พฤษภาคม 2552)
Music Bank สถานี KBS
(22 พฤษภาคม 2552)
Ingigayo สถานี SBS
(24 พฤษภาคม 2552)
1
5 M!Countdown สถานี MNET
(28 พฤษภาคม 2552)
Music Bank สถานี KBS
(29 พฤษภาคม 2552)
Ingigayo สถานี SBS
(31 พฤษภาคม 2552)
6 M!Countdown สถานี MNET
(4 มิถุนายน 2552)
Music Bank สถานี KBS
(5 มิถุนายน 2552)
Ingigayo สถานี SBS
(7 มิถุนายน 2552)
7 M!Countdown สถานี MNET
(11 มิถุนายน 2552)
Music Bank สถานี KBS
(12 มิถุนายน 2552)
 1. Digital Chart Rankings: 4386
 2. Email Survey: 747
 3. Disk sales volume: 1058
 4. Frequency of broadcast: 721
 5. Total points: 6903[4]
1
Ingigayo สถานี SBS
(14 มิถุนายน 2552)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข