อะลูมิเนียม นิโคติเนท

อะลูมิเนียม นิโคติเนท (Aluminium nicotinate) เป็นยาลดระดับไขมันในกระแสเลือดกลุ่มอนุพันธ์ของไนอะซิน (niacin derivative) [2]

อะลูมิเนียม นิโคติเนท
Aluminium Nicotinate.png
ข้อมูลทางคลินิก
MedlinePlusa603033
ช่องทางการรับยาOral[1]
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
ChemSpider
ECHA InfoCard100.016.212
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC18H12N3O6
มวลต่อโมล393.286 g/mol
แบบจำลอง 3D (JSmol)
  (verify)
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

คุณสมบัติแก้ไข

คุณสมบัติ ค่า
จำนวนตัวรับโปรตอน 3
จำนานตัวให้โปรตอน 1
จำนวนไครอลคาร์บอน 1
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัว[3] 0.3
ค่าการละลาย[4] -0.8
สภาพมีขั้วของโมเลกุล[5] 92.7

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. The Merck Index, 12th Edition. 364
  2. Verstraete M., Maes H., Vermylen J. (1965). "Aluminium nicotinate as a hypocholesterolemic agent". Med Pharmacol Exp. 13 (6): 401–8. doi:10.1159/000135749.
  3. Ghose, A.K., Viswanadhan V.N., and Wendoloski, J.J. (1998). "Prediction of Hydrophobic (Lipophilic) Properties of Small Organic Molecules Using Fragment Methods: An Analysis of AlogP and CLogP Methods". J. Phys. Chem. A. 102: 3762–72. doi:10.1021/jp980230o.
  4. Tetko IV, Tanchuk VY, Kasheva TN, Villa AE. (2001). "Estimation of Aqueous Solubility of Chemical Compounds Using E-State Indices". Chem Inf. Comput. Sci. 41: 1488–93. doi:10.1021/ci000392t. PMID 11749573.
  5. Ertl P., Rohde B., Selzer P. (2000). "Fast calculation of molecular polar surface area as a sum of fragment based contributions and its application to the prediction of drug transport properties". J. Med. Chem. 43: 3714–3717. doi:10.1021/jm000942e. PMID 11020286.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข