อะตอม (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อะตอม อาจหมายถึง