ออสเตรียภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตร

ฝ่ายสัมพันธมิตรยึดครองออสเตรีย ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1945 เป็นผลมาจากการรุกเวียนนา และสิ้นสุดลงด้วยสนธิสัญญารัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1955

สาธารณรัฐออสเตรีย
Republik Österreich  (language?)
การยึดครองทางทหาร
ชาติสังคมนิยมออสเตรีย|
1945–1955 สาธารณรัฐออสเตรียที่สอง|
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เขตการยึดครองในออสเตรีย
เมืองหลวง เวียนนา
ภาษา เยอรมัน (เยอรมันออสเตรีย)
ออสเตรีย-บาวาเรียน, แอเลแมนนิก, Burgenland Croatian, ภาษาสัญลักษณ์ออสเตรีย
ศาสนา ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก, อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์, โปรเตสแตนต์)
การปกครอง สหพันธรัฐแบบระบอบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขขึ้นตรงกับสภาควบคุมฝ่ายสัมพันธมิตร
Governors
 -  เขตบริติซ General McCreery
 -  เขตฝรั่งเศส Lieutenant General Béthouart
 -  เขตอเมริกัน General Clark
 -  เขตโซเวียต จอมพล โคเนฟ
President
 -  1945–1950 Karl Renner
 -  1951–1955 Theodor Körner
Chancellor
 -  1945 Karl Renner
 -  1945–1953 Leopold Figl
 -  1953–1955 Julius Raab
ยุคประวัติศาสตร์ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง, สงครามเย็น
 -  การยึดครองเวียนนา 13 เมษายน ค.ศ. 1945
 -  สถาปนา 27 เมษายน 1945
 -  สนธิสัญญารัฐออสเตรีย 27 กรกฎาคม 1955
 -  ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ถอนกำลังชุดสุดท้ายออกจากการยึดครอง 25 ตุลาคม ค.ศ. 1955
ประชากร
 -  1945 ประมาณการ 6,793,000 
 -  1955 ประมาณการ 6,947,000 
สกุลเงิน Austrian schilling

ภายหลังจากอันชลุส ออสเตรียได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของนาซีเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1943 อย่างไรก็ตาม, ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันในปฏิญญาณมอสโกว่า ออสเตรียนั้นเป็นเหยื่อรายแรกจากการรุกรานของนาซี และได้ถือว่าประเทศควรได้รับการปลดปล่อยและเอกราชหลังสงคราม

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองถัดมา ออสเตรียได้ถูกแบ่งออกเป็นสี่เขตยึดครองและร่วมมือกันในการยึดครองโดยสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส กรุงเวียนนาได้ถูกแบ่งออกเป็นเขตย่อยในทำนองเดียวกัน แต่เขตศูนย์กลางได้รับการจัดการร่วมกันโดยสภาควบคุมฝ่ายสัมพันธมิตร

ในขณะที่เยอรมนีได้ถูกแบ่งออกเป็นเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกในปี ค.ศ. 1949 ออสเตรียยังคงอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกและสหภาพโซเวียตจนกระทั่งปี ค.ศ. 1955 สถานะของมันได้กลายเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันในสงครามเย็นจนกระทั่งความอบอุ่นของความสัมพันธ์ที่เป็นที่รู้จักกันคือ การผ่อนปรนครุชชอฟ (Khrushchev Thaw) ภายหลังจากที่ออสเตรียได้สัญญาว่าจะวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอด ออสเตรียก็ได้รับอิสรภาพอย่างเต็มที่ในวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 และกองกำลังทหารชุดสุดท้ายที่ได้ออกจากการยึดครอง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมในปีเดียวกัน