พระเจ้าออทโทคาร์ที่ 2 แห่งโบฮีเมีย

พระเจ้าออทโทคาร์ที่ 2 แห่งโบฮีเมีย[1] (เช็ก: Přemysl II. Otakar, อังกฤษ: Ottokar II of Bohemia หรือ "The Iron and Golden King") (ราว ค.ศ. 1233 - 26 สิงหาคม ค.ศ. 1278) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโบฮีเมียผู้ทรงครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 ในปี ค.ศ. 1253 และครองราชย์ต่อมาจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1278 พระราชโอรสพระเจ้าเวนสเลาสที่ 2 ทรงเป็นผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์

พระเจ้าออทโทคาร์ที่ 2 แห่งโบฮีเมีย
รัชสมัยค.ศ. 1253 - ค.ศ. 1278
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 2 แห่งโบฮีเมีย
ประสูติราว ค.ศ. 1233
สวรรคต26 สิงหาคม ค.ศ. 1278
พระอัครมเหสีมาร์กาเร็ต ดัชเชสแห่งออสเตรีย
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 2 แห่งโบฮีเมีย
พระเจ้าออทโทคาร์ที่ 2 แห่งโบฮีเมีย
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย
พระราชมารดาคุนิกุนเดอแห่งโฮเฮ็นสเตาเฟ็น

พระเจ้าออทโทคาร์ที่ 2 ทรงเป็นดยุกแห่งออสเตรียระหว่าง ค.ศ. 1251 จนถึงปี ค.ศ. 1276 ดยุกแห่งสไตเรียระหว่าง ค.ศ. 1260 จนถึงปี ค.ศ. 1276, ดยุกแห่งคารินเทียระหว่าง ค.ศ. 1269 จนถึงปี ค.ศ. 1276 และดยุกแห่งคาริโอลาระหว่าง ค.ศ. 1269 จนถึงปี ค.ศ. 1276

พระเจ้าออทโทคาร์ที่ 2 เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 และ คุนิกุนเดอแห่งโฮเฮ็นสเตาเฟ็น

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน’’, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 211
  •   บทความนี้ ประกอบด้วยข้อความจากสิ่งพิมพ์ซึ่งปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติChisholm, Hugh, บ.ก. (1911). สารานุกรมบริตานิกา ค.ศ. 1911 (11 ed.). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. {{cite encyclopedia}}: |title= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)

ดูเพิ่ม

แก้