อรหันต์ซัมเมอร์

อรหันต์ซัมเมอร์ ออกฉายเมื่อวันที่ 10 เมษายน ปี พ.ศ. 2551 กำกับโดย ภวัต พนังคศิริ จำหน่ายโดย เอ.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ พระนครฟิลม์ ทำรายได้รวม 37 ล้านบาท[1]

อรหันต์ซัมเมอร์
กำกับภวัต พนังคศิริ
นักแสดงนำธัชพล ชุมดวง
ฉายนันทน์ มโนมันสันติภาพ
อรุณ ภาวิไล
ยอดชาย เมฆสุวรรณ
กฤษกร ทรัพย์สงวน
ปดลเดช กมลาศัยกุล
โชติพัฒน์ ไชยรัตน์
ไชยธวัช คงมีสุข
ปฏิภาณ กมลาศัยกุล
กัจนฐานิยา ศรีโรจน์วัฒะ
ก้องเกียรติ โขมศิริ
กานต์ภิชชา พงศ์กุลพัฒน์
นฑี งามแนวพรม
จรรยา ธนาสว่างกุล
สายเชีย วงศ์วิโรจน์
อนุรักษ์ หีบทอง
สุวนีย์ อุทุมมา
เฉลิม ปานเกิด
ศรีหนุ่ม เชิญยิ้ม
ผู้จัดจำหน่ายเอ.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
พระนครฟิลม์
วันฉาย10 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาษาไทย
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดง แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้