องค์การอาหารและยา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก อย.)

องค์การอาหารและยา หรือ อย. อาจหมายถึง