อมราวตี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก อมราวดี)

อมราวตี หรือ อมราวดี (Amaravati, Amaravathi, Amravati) เป็นคำในภาษาบาลีแปลว่า ที่พำนักของความไม่ตาย ('Abode of the Deathless') อันหมายถึงนิรวาณ

แม่แบบ:TOC Right

ธรรมเนียมแก้ไข

ภูมิศาสตร์แก้ไข

การรถไฟแก้ไข

บันเทิงแก้ไข