อมราปาลี พระเจ้าอชาตศัตรู

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อมราปาลี พระเจ้าอชาตศัตรู (ฮินดี: आम्रपाली, อามฺปาลี) เป็นภาพยนตร์อินเดียที่ฉายในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2509 เนื้อหากล่าวถึงในสมัยของพระพุทธเจ้าและ พระเจ้าอชาตศัตรู นำแสดงโดยสุนิล ดัท วิชัย ยันติมาลา เป็นต้น

รายชื่อผู้แสดงแก้ไข

  • ไวชยันถิมาลา - อมราปาลี
  • สุนีล ทัตต์ - พระเจ้าอชาตศัตรู
  • เปรม นาถ - สัปติวีรแห่งมคธ
  • นครินทรา - พระเคาตมะพุทธเจ้า
  • คชานน ชาคีรทาระ - กุลปติ มหานาม
  • พิปิน คุปตะ - กษัตริย์แห่งนครไวศาลี (เวสาลี)
  • รูพี มายะรสะ - พระราชมารดาของพระเจ้าอชาตศัตรู
  • มาธวี - ราชนารตกีจันทรเสนา