อภินันท์ โปษยานนท์

ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์ (เกิด 27 สิงหาคม 2499) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ 7

อภินันท์ โปษยานนท์
ปลัดกระทรวงวัฒธรรม
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าดร.ปรีชา กันธิยะ
ถัดไปกฤษศญพงษ์ ศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนาพุทธ

ประวัติการศิกษา แก้ไข

ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ได้รับการศึกษาดังนี้

 • Bachelor of Arts (Fine Arts)

Honours มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สกอตแลนด์

 • Master of Arts (Fine Arts)

Honours มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สกอตแลนด์

 • Doctor of Philosophy (History of Art)

มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน แก้ไข

 • รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
 • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
 • รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
 • ประธานกรรมการบริหารและรักษาการในตำแหน่ง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
 • ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ระดับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑
 • ศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕
 • รองศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๗- ๒๕๔๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
 • อาจารย์ ระดับ ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2021-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๓๐, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๑๓๑, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑