เปิดเมนูหลัก

ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์ (27 สิงหาคม 2499) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ 7

อภินันท์ โปษยานนท์
ปลัดกระทรวงวัฒธรรม
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ดร.ปรีชา กันธิยะ
ถัดไป กฤษศญพงษ์ ศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ

ประวัติการศิกษาแก้ไข

ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท์ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ได้รับการศึกษาดังนี้

 • Bachelor of Arts (Fine Arts)

Honours มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สกอตแลนด์

 • Master of Arts (Fine Arts)

Honours มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สกอตแลนด์

 • Doctor of Philosophy (History of Art)

มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
 • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
 • รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
 • ประธานกรรมการบริหารและรักษาการในตำแหน่ง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
 • ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ระดับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑
 • ศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕
 • รองศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๗- ๒๕๔๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
 • อาจารย์ ระดับ ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข