นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ (เกิด 9 ตุลาคม พ.ศ. 2503) เป็นอดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 สมัย

อภิชาต ศักดิเศรษฐ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 ตุลาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายกรึกและนางช้อย ศักดิเศรษฐ์ และเป็นน้องชายของนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ และระดับปริญญาโท สาขาวารสารสนเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

การทำงานแก้ไข

อภิชาต เคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวและเป็นหัวหน้าข่าวที่ หนังสือพิมพ์มติชน[2] ตามลำดับ

งานการเมืองแก้ไข

อภิชาต ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข