อนุรักษนิยมทางวัฒนธรรม

อุดมการณ์ทางการเมือง

วัฒนธรรมอนุรักษ์นิยม เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการรักษามรดกของชาติ หรือการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ถูกกำหนดไว้ในเขตแดนของชาติ[1]วัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ถูกติดมากับภาษาเช่น ภาษาอาหรับ หรือ ภาษาไอซ์แลนด์

หมายเหตุแก้ไข

  1. Cultural conservatism, political liberalism: from criticism to cultural studies by James Seaton, University of Michigan Press, 1996 ISBN 978-0-472-10645-5, ISBN 978-0-472-10645-5

บรรณานุกรมแก้ไข

  • John J. Langdale III, Superfluous Southerners: Cultural Conservatism and the South, 1920–1990. Columbia, MO: University of Missouri Press, 2012.