องอาจ สาตรพันธุ์

องอาจ สาตรพันธุ์ (เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487) เป็นสถาปนิกชาวไทย และศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เป็นสถาปนิกที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยในประเทศไทย ที่มีความสามารถในการสืบทอดและประยุกต์ใช้ศิลปะแบบดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน และแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เขาได้รับรางวัลมากมายจากหลาย ๆ สถาบันทางด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

องอาจ สาตรพันธุ์
Ong-ard Satrabhandhu.JPG
เกิด8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 (77 ปี)
 ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัล“The York Price” จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล[1]
“สถาปนิกดีเด่น” จากสมาคมสถาปนิกสยาม[1]
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
ผลงานสำคัญ
 • ตึกช้าง
 • อาคารเรียนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โรงแรมแทมมารินด์วิลเลจ
 • โรงแรมราชมรรคา
 • อาคารโรงเรียนปานะพันธ์วิทยา (ปัจจุบันรื้อทิ้งไปแล้ว)
 • ไอคอนคอนโดมิเนียม II และ III

งานออกแบบขององอาจส่วนใหญ่ มักใช้วัสดุก่อสร้างเป็นคอนกรีต งานช่วงแรกของเขามีรูปแบบเป็นโมเดิร์นเต็มตัว ที่ล้วนได้รับอิทธิพลมาจาก เลอกอร์บูซีเย เช่น อาคารโรงเรียนปานะพันธ์วิทยา ซึ่งเขาได้อิงลักษณะสถาปัตยกรรม 5 ประการของเลอกอร์บูซีเยมาใช้อย่างชัดเจน[2] ปัจจุบันได้ถูกทุบทิ้งไปแล้ว เขายังออกแบบงานในรูปแบบ สถาปัตยกรรมคอนกรีตเปลือย หรือที่เรียกว่า Brutalism เช่น อาคารเรียนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[3] ด้านงานอออกแบบอาคารสูง เขาเป็นผู้ออกแบบ ตึกช้าง ซึ่งเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในตึกระฟ้าที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลก 20 อันดับ[4]

งานในช่วงหลัง องอาจได้เปลี่ยนแนวทางการออกแบบไปสู่งานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของไทย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมราชมรรคา โรงแรมแทมมารินวิลเลจ จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำรูปแบบล้านนามาใช้ในงานออกแบบอย่างเต็มตัว เขายังเป็นกรรมการตัดสินผลงานดีเด่นทางสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยาม อีกด้วย

ประวัติแก้ไข

นายองอาจ สาตรพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 4 คน บิดาชื่อนายอัญ สาตรพันธุ์ มารดาชื่อนางลำเจียก สาตรพันธุ์ สมรสกับนางรุจิรัตน์ วิจิตรานนท์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา จากนั้นได้ไปศึกษาสถาปัตยกรรมระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยคอร์เนล และระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเยล[5] ภายหลังจบการศึกษาองอาจได้ทำงานกับบริษัท Glen Paulsen & Associates Architects, Bloomfield Hills, รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา จนต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้ก่อตั้งสำนักงาน ”องอาจสถาปนิก” ขึ้นที่ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

ผลงานแก้ไข

ด้านสังคมแก้ไข

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัล The Baird Prize จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล
 • รางวัลสถาปนิกดีเด่น จากสมาคมสถาปนิสยาม และรางวัลส่งเสริมเชียงใหม่งามจากสถาปนิกล้านนา 52
 • พ.ศ. 2503 ได้รับรางวัล “The York Price” จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล
 • พ.ศ. 2505 ได้รับรางวัล “The Baird Prize” จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล
 • พ.ศ. 2525 ได้รับรางวัลผลงาน “สถาปัตยกรรมดีเด่น” จาก Henkel Thai Factory
 • ได้รับรางวัลผลงาน “สถาปัตยกรรมดีเด่น” โดยการออกแบบบ้าน ดร.กร - ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ จากสมาคมสถาปนิกสยาม
 • พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัล “สถาปนิกดีเด่น” ในวาระครบรอบ 60 ปี จากสมาคมสถาปนิกสยาม
 • พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัล “ส่งเสริมเชียงใหม่งาม” โดยการออกแบบโรงแรมแทมมารินวิลเลจ จากสถาปนิกล้านนา 45
 • พ.ศ. 2552 ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 ศิลปินแห่งชาติ 2552, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม .สืบค้นเมื่อ 12/07/2559
 2. pareparaepare, pareparaepare-pareparaepare.blogspot.com .วันที่ 14 ก.ย. 2553
 3. นายองอาจ สาตรพันธุ์, culture.go.th .สืบค้นเมื่อ 12/07/2559
 4. ตึกช้างเจ๋ง! ซิวที่ 4 ใน 20 สิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์ของโลก M Thai
 5. ณ เวลานี้ในอดีต: บ้านกับลานภายใน, TCDC .สืบค้นเมื่อ 12/07/2559
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หน้า ๑๔๕

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข