เจ้าชายอิมแฮ

(เปลี่ยนทางจาก องค์ชายอิมแฮ)

องค์ชายอิมแฮ (เกาหลี임해군,1574-1609) เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าซอนโจ ที่ประสูติแต่ พระสนมกงบิน และเป็นพระเชษฐาร่วมอุทรกับ องค์ชายควางแฮ พระราชาองค์ต่อมา

องค์ชายอิมแฮประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1574 แต่เพราะพระอุปนิสัยที่หุนหันพลันแล่นและขี้เมาจึงทำให้องค์ชายอิมแฮถูกตัดออกจากการคัดเลือกรัชทายาทและพระอนุชาคือองค์ชายควางแฮจึงได้เป็นรัชทายาทแทน

องค์ชายอิมแฮ สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 1609 ขณะพระชนม์เพียง 35 พรรษาเพราะปลิดชีพพระองค์เนื่องจากคดี กบฏยูกองเกียง