พระเจ้าอินจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก องค์ชายรัชทายาทอีโฮ)

พระเจ้าอินจง (Injong) สามารถหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้