เจ้าชายพีรยู

(เปลี่ยนทางจาก องค์ชายพีรู)

เจ้าชายพีรยู (เกาหลี비류,45 ปีก่อนคริสตกาล-9 ปีก่อนคริสตกาล)เป็นพระราชโอรสองค์โตใน พระเจ้าดงเมียงยอง กับ พระมเหสีซอซอนโน มีพระอนุชาอีก 2 พระองค์คือ เจ้าชายยูรี (ต่อมาเป็นพระเจ้ายูรี) และ เจ้าชายอนจอ(สายเลือดเดียวกันโดยตรง) พระองค์มีโรคประจำตัวบวกกับที่ พระมเหสีซอซอนโน ได้เสด็จลงใต้เพื่อก่อตั้ง อาณาจักรแพกเจ สันนิษฐานว่าพระองค์สวรรคตในเวลาต่อมาก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ อาณาจักรแพกเจ ทำให้ราชบัลลังก์ตกเป็นของ เจ้าชายอนจอในเวลาต่อมา

เจ้าชายพีรยู
ฮันกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Biryu
เอ็มอาร์Piryu