องค์การอาหารและยา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

องค์การอาหารและยา หรือ อย. อาจหมายถึง