องค์การสะพานปลา

องค์การสะพานปลา (อังกฤษ: Fish Marketing Organization) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมประมง โดยในระยะแรกได้รับโอนกิจการแพปลา ของกรมการประมง มาจัดตั้งเป็นนิติบุคคล[2]

องค์การสะพานปลา
Fish Marketing Organization
องค์การสะพานปลา.jpg
เครื่องหมายราชการ
สะพานปลากรุงเทพ.jpg
สะพานปลากรุงเทพ
ที่ทำการ
211 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 21 มกราคม พ.ศ. 2496
งบประมาณ 88.7806 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร, ผู้อำนวยการ
ศุภชัย ดาวัลย์, รองผู้อำนวยการ
ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.fishmarket.co.th

การดำเนินงานแก้ไข

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมง และค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยรายได้ส่วนใหญ่มากจากค่าบริการ ค่าธรรมเนียม (95.2 ล้านบาท) และการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป (92.1 ล้านบาท) รวมมูลค่ารายได้ในปี พ.ศ. 2553 จำนวน 320 ล้านบาท แต่องค์การสะพานปลา มีรายจ่ายประจำในการบริหารและการดำเนินงานกว่า 174 ล้านบาท รวมแล้วในปี พ.ศ. 2553 มีกำไรสุทธิจำนวน 1.18 ล้านบาท[3]

สะพานปลาแก้ไข

องค์การสะพานปลา มีอำนาจจัดตั้งสะพานปลา โดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีสะพานในความดูแลขององค์การสะพานปลา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่[4]

 1. สะพานปลากรุงเทพ เป็นท่าเทียบติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 62 ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496[5] เป็นตลาดกลางในการประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำแหล่งสำคัญของกรุงเทพฯ
 2. สะพานปลาสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525[6]
 3. สะพานปลาสมุทรสาคร ริมแม่น้ำท่าจีน ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2511[7] เป็นสะพานที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 รองจากสะพานปลากรุงเทพ[8]
 4. สะพานปลานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547[9]

ท่าเทียบเรือประมงแก้ไข

องค์การสะพานปลา มีสำนักงานท่าเทียบเรือประมง ในความดูแลจำนวน 14 แห่ง ได้แก่

 • ระนอง
 • หัวหิน
 • อ่างศิลา
 • ตราด
 • ปราณบุรี
 • สงขลา 1
 • สงขลา 2
 • นราธิวาส
 • ชุมพร
 • ชุมพร หลังสวน
 • สตูล
 • สุราษฎร์ธานี
 • ภูเก็ต
 • ปัตตานี

อ้างอิงแก้ไข