องค์การสะพานปลา

องค์การสะพานปลา (อังกฤษ: Fish Marketing Organization) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมประมง โดยในระยะแรกได้รับโอนกิจการแพปลา ของกรมการประมง มาจัดตั้งเป็นนิติบุคคล[3]

องค์การสะพานปลา
Fish Marketing Organization
เครื่องหมายราชการ

สะพานปลากรุงเทพ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง21 มกราคม พ.ศ. 2496
สำนักงานใหญ่211 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณต่อปี88.7806 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • สมเกียรติ ประจำวงษ์, ประธานกรรมการ
 • ปรีดา ยังสุขสถาพร[2], ผู้อำนวยการ
 • ศุภชาติ ชาสมบัติ, รองผู้อำนวยการ
 • สุทักษ์ จิระรัตนวงศ์, รองผู้อำนวยการ
 • ทัศนาพร พุ่มพวง, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์http://www.fishmarket.co.th

การดำเนินงาน

แก้

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมง และค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยรายได้ส่วนใหญ่มากจากค่าบริการ ค่าธรรมเนียม (95.2 ล้านบาท) และการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป (92.1 ล้านบาท) รวมมูลค่ารายได้ในปี พ.ศ. 2553 จำนวน 320 ล้านบาท แต่องค์การสะพานปลา มีรายจ่ายประจำในการบริหารและการดำเนินงานกว่า 174 ล้านบาท รวมแล้วในปี พ.ศ. 2553 มีกำไรสุทธิจำนวน 1.18 ล้านบาท[4]

องค์การสะพานปลา ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563[5]

สะพานปลา

แก้

องค์การสะพานปลา มีอำนาจจัดตั้งสะพานปลา โดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันมีสะพานในความดูแลขององค์การสะพานปลา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่[6]

 1. สะพานปลากรุงเทพ เป็นท่าเทียบติดแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 62 ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496[7] เป็นตลาดกลางในการประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำแหล่งสำคัญของกรุงเทพฯ
 2. สะพานปลาสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525[8]
 3. สะพานปลาสมุทรสาคร ริมแม่น้ำท่าจีน ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2511[9] เป็นสะพานที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 รองจากสะพานปลากรุงเทพ[10]
 4. สะพานปลานครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547[11]

ท่าเทียบเรือประมง

แก้

องค์การสะพานปลา มีสำนักงานท่าเทียบเรือประมง ในความดูแลจำนวน 14 แห่ง ได้แก่

 • ระนอง
 • หัวหิน
 • อ่างศิลา
 • ตราด
 • ปราณบุรี
 • สงขลา 1
 • สงขลา 2
 • นราธิวาส
 • ชุมพร
 • ชุมพร หลังสวน
 • สตูล
 • สุราษฎร์ธานี
 • ภูเก็ต
 • ปัตตานี

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. เปิดวิสัยทัศน์ “ปรีดา ยังสุขสถาพร” ผอ.องค์การสะพานปลาคนใหม่
 3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ. 2496
 4. "รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-03-22.
 5. องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครหามือบริหารนั่งแท่น ผอ.อสป.คนใหม่ ภายใน 17 พ.ค.นี้
 6. ทำเนียบสะพานปลาในประเทศไทย
 7. ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลากรุงเทพ
 8. ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลาสมุทรปราการ
 9. ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลาสมุทรสาคร
 10. สะพานปลาสุมรสาคร[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 11. ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลานครศรีธรรมราช