ตำบลเขือน้ำ

ตำบลในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบลเขือน้ำ เป็นหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ในอดีตมีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลเขือน้ำ ตำบลคำบง และตำบลหนองหัวคู (อำเภอบ้านผือ) ทั้งพื้นที่ของตำบลเขือน้ำบริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ โดยมีนายทวน ช่างแคน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ตำบลเขือน้ำ
คำขวัญ: 
พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ถิ่นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานอนุรักษ์ตำนานประเพณี ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ธรรมชาติงามหนองปลาซิว
อักษรไทยตำบลเขือน้ำ
อักษรโรมันTambon Khuea Nam
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอบ้านผือ
พื้นที่
 • ทั้งหมด85 ตร.กม. (33 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (พ.ศ. 2562)[1]
 • ทั้งหมด9,628 คน
 • ความหนาแน่น112.09 คน/ตร.กม. (290.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41160
รหัสภูมิศาสตร์411703
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลเขือน้ำตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยเป็นชื่อของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งตามความเชื่อของหมู่บ้านที่อพยพมาตั้งรกรากในหมู่บ้าน ต้นเขือน้ำมีลักษณะของใบมีลักษณะยาวเรียวโดยมีเส้นใบเลี้ยงยาวผ่ากลางตลอดใบ ผลจะกลม สีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองมีรสหวานสามารถรับประทานได้ ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมาจากหลายจังหวัด เช่น หนองคาย อุบลราชธานี ขอนแก่น และอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ตั้งตำบลคำบง โดยแยกออกจากตำบลเขือน้ำ[2]

อาณาเขตแก้ไข

ตำบลเขือน้ำติดต่อกับตำบลอื่น ดังนี้

หมู่บ้านของตำบลเขือน้ำที่ติดต่อกับตำบลอื่น มีดังนี้

 • บ้านโนนสะอาด หมู่ 4 ติดต่อกับบ้านโคกสว่าง หมู่ 6 (ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ)
 • บ้านค้อ หมู่ 7 ติดต่อกับบ้านหนองบัว หมู่ 6 (ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร)
 • บ้านงิ้ว หมู่ 8 ติดต่อกับบ้านดงมุข หมู่ 8 (ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร)
 • บ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ติดต่อกับบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 6 (ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ)
 • บ้านเทื่อม หมู่ 11 ติดต่อกับบ้านหนองหัวคู หมู่ 9 (ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ)
 • บ้านเทื่อม หมู่ 13 ติดต่อกับบ้านดู่ หมู่ 5 (ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี)
 • บ้านนาสี หมู่ 14 ติดต่อกับบ้านโนนทอง หมู่ 7 (ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอบ้านผือ)

หมู่บ้านแก้ไข

หมู่บ้านในปัจจุบัน

ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้านได้แก่

 • 1. บ้านเขือน้ำ
 • 2. บ้านหลุมข้าว
 • 3. บ้านเทื่อม
 • 4. บ้านโนนสะอาด
 • 5. บ้านโคกลาน
 • 6. บ้านนาสี
 • 7. บ้านค้อ
 • 8. บ้านงิ้ว
 • 9. บ้านหนองปลาซิว
 • 10. บ้านหนองแก
 • 11. บ้านเทื่อม
 • 12. บ้านเทื่อม
 • 13. บ้านเทื่อม
 • 14. บ้านนาสี
 • 15 บ้านโนนสะอาด
หมู่บ้านในอดีต
 • หมู่ 1 บ้านเขือน้ำ (ปัจจุบันคือ หมู่ 1 ในตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 2 บ้านหลุมข้าว (ปัจจุบันคือ หมู่ 2 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 3 บ้านกุดเม็ก (ปัจจุบันคือ หมู่ 6 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 4 บ้านโพธิ์ (ปัจจุบันคือ หมู่ 4 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 5 บ้านเทื่อม (ปัจจุบันคือ หมู่ 3 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด (ปัจจุบันคือ หมู่ 4 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 7 บ้านโคกลาน (ปัจจุบันคือ หมู่ 5 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 8 บ้านคำบง (ปัจจุบันคือ หมู่ 1 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 9 บ้านนาสี (ปัจจุบันคือ หมู่ 6 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 10 บ้านสะคุ (ปัจจุบันคือ หมู่ 2 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 11 บ้านเจริญสุข (ปัจจุบันคือ หมู่ 2 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 12 บ้านค้อ (ปัจจุบันคือ หมู่ 7 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 13 บ้านหนองหัวคู (ปัจจุบันคือ หมู่ 1 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 14 บ้านยางโกน (ปัจจุบันคือ หมู่ 5 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 15 บ้านดงหมู (ปัจจุบันคือ หมู่ 3 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 16 บ้านชัยเจริญ (ปัจจุบันคือ หมู่ 4 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 17 บ้านงิ้ว (ปัจจุบันคือ หมู่ 8 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 18 บ้านหนองปลาซิว (ปัจจุบันคือ หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 19 บ้านหนองแก (ปัจจุบันคือ หมู่ 10 ตำบลเขือน้ำ)
 • หมู่ 20 บ้านนาล้อม (ปัจจุบันคือ หมู่ 5 ตำบลคำบง)
หมู่บ้านที่แยกมาภายหลัง
 • บ้านเทื่อม หมู่ 11 12 13 แยกจาก หมู่ 3
 • บ้านนาสี หมู่ 14 แยกจาก หมู่ 6
 • บ้านโนนสะอาด หมู่ 15 แยกจาก หมู่ 4

การคมนาคมแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

โรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านเขือน้ำ
 • โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
 • โรงเรียนบ้านเทื่อม
 • โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
 • โรงเรียนบ้านนาสี
 • โรงเรียนบ้านค้อ
วัด
 • วัดลำดวน ตั้งอยู่ที่บ้านเขือน้ำ หมู่ 1
 • วัดอุดมมหาวัน ตั้งอยู่บ้านเขือน้ำ หมู่ 1
 • วัดศรีสูงเนิน ตั้งอยู่ที่บ้านหลุมข้าว หมู่ 2
 • วัดทุ่งสว่าง ตั้งอยู่ที่บ้านเทื่อม หมู่ 3
 • วัดศรีสุนทริกาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสะอาด หมู่ 4
 • วัดสว่างลำดวน ตั้งอยู่ที่บ้านโคกลาน หมู่ 5
 • วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่ที่บ้านค้อ หมู่ 7
 • วัดศรีมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านค้อ หมู่ 7
 • วัดฉิมลี (วัดสิมมะลิ) ตั้งอยู่ที่บ้างงิ้ว หมู่ 8
 • วัดบ้านหนองปลาซิว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลาซิว หมู่ 9
 • วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก หมู่ 10
 • สำนกสงฆ์วัดป่าดงบ้านดูน ตั้งอยู่ที่บ้านเทื่อม หมู่ 11
 • วัดป่าโนนวิเวก ตั้งอยู่ที่บ้านเทื่อม หมู่ 12
 • สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านเทื่อม ตั้งอยู่ที่บ้านเทื่อม หมู่ 13
 • วัดศรีสมพร ตั้งอยู่ที่บ้านนาสี หมู่ 14

อ้างอิงแก้ไข

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 3 กุมภาพันธ์ 2563.
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี