ตำบลบ้านไร่ (อำเภอบางกระทุ่ม)

ตำบลในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ตำบลบ้านไร่ เป็นตำบลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งพื้นที่ของตำบลบริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ตำบลบ้านไร่
ที่ตั้งของตำบลบ้านไร่ในอำเภอบางกระทุ่ม
ที่ตั้งของตำบลบ้านไร่ในอำเภอบางกระทุ่ม
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°36′00″N 100°15′00″E / 16.60000°N 100.25000°E / 16.60000; 100.25000
อักษรไทยตำบลบ้านไร่
อักษรโรมันTambon Banrai
จังหวัดพิษณุโลก
อำเภอบางกระทุ่ม
พื้นที่
 • ทั้งหมด32.64 ตร.กม. (12.60 ตร.ไมล์)
ประชากร (2558)[1]
 • ทั้งหมด4,498 คน
 • ความหนาแน่น140 คน/ตร.กม. (360 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์65110
รหัสภูมิศาสตร์650502
เว็บไซต์www.banrailocal.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลบ้านไร่ มาจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในตำบลหลาย ๆ คน เล่าว่า เมื่อประมาณหลายร้อยปีมาแล้ว ประชาชนได้ย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอกงไกรลาศ มาจับจองที่ทำกินแหล่งใหม่ ในบริเวณที่ราบลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำน่านทั้ง 2 ฝั่ง ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา เป็นอาชีพหลัก จึงเป็นที่มาของตำบลบ้านไร่

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ตำบลบ้านไร่อยู่ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอระยะห่างจาก อำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร จำนวนเนื้อที่ประมาณ 32.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,312 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ โดยมีแม่น้ำน่านไหลผ่านกลางตำบล ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน มีคลองชลประทานขนาดใหญ่ผ่านตลอดแนวเหนือ – ใต้ของตำบลและมีคลองขุดเชื่อมแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมในเขต หมู่ที่ 6

ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 สายพิษณุโลก – บางกระทุ่มผ่านตลอดแนวมีแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เพาะปลูก พืชผลทางการเกษตรในฤดูแล้งทั่วทั้งตำบล เช่น บึงนางแลนหนองบอน หนองยาว และหนองอ้ายแก้ว

หมู่บ้านแก้ไข

ตำบลบ้านไร่ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม
 • หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลุด
 • หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลุด
 • หมู่ที่ 4 บ้านไร่
 • หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง
 • หมู่ที่ 6 บ้านวัดใหม่
 • หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง
 • หมู่ที่ 8 บ้านหาดตระกู
 • หมู่ที่ 9 บ้านย่านโนนไพร
 • หมู่ที่ 10 บ้านขอนอ้าปาก

สภาพสังคมและเศรษฐกิจแก้ไข

อาชีพแก้ไข

ประชากรในตำบลประกอบอาชีพหลักคือ ทำนา ประมาณ ร้อยละ 85 ของครัวเรือนทั้งหมด บางครัวเรือนทำนาแล้วปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน เช่น ข้าวโพด แตงกวา, ถั่วฝักยาว เป็นต้น

การศึกษาแก้ไข

ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนวัดโคกสลุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 2. โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 3. โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 4. โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สถาบันและองค์กรทางศาสนาแก้ไข

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลบ้านไร่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดจำนวน 4 แห่ง

 1. วัดโคกสลุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 2. วัดสิริสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 3. วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 4. วัดไพรสุวรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

การสาธารณสุขแก้ไข

ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำตำบล มี 2 แห่ง

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขอนอ้าปาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

การคมนาคมแก้ไข

การคมนาคมติดต่อกับอำเภอ และตำบลข้างเคียงโดยใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1063 และมีถนนติดต่อภายในตำบล ดังนี้

 1. ภายในตำบล มีถนน คสล. จำนวน 34 สาย
 2. ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
 3. ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย
 4. การติดต่อระหว่างสองฝั่งใช้กระเช้าแม่น้ำน่าน ตั้งอยู่ตรงวัดสิริสุทธาวาส หมู่ที่ 5 และบริเวณวัดโคกสลุด หมู่ที่ 3 หน้าวัดไพรสุวรรณ และสามารถใช้สะพานข้าม แม่น้ำน่านที่ตำบลโคกสลุด ซึ่งอยู่ติดกับตำบลบ้านไร่

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ระบบสถิติทางการทะเบียน, จำนวนประชากรแยกรายอายุ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก, สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2559