องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก[1]

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
การปกครอง
 • นายก อบต.ผอ.ถวิล หน่องพงษ์
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด5,889 คน
โทรศัพท์037 630105, 037 392835
เว็บไซต์http://bangplakod.go.th/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2540 มีอานาเขตพื้นที่ 48 ตร.กม. ตำบลบางปลากด ได้มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม เป็นบางส่วน อาศัยอยู่ตามลำคลองเป็นกลุ่มๆ ต่อมา ปี พ.ศ. 2475 จึงตั้งชื่อตำบลนี้ว่า ตำบลบางปรากฏ เพราะมีปลาน้ำจืดชุกชุม ต่อมาเรียกว่า "ปลากด" ภาษาที่ชาวบ้านพูดเรียกปลานี้ว่าปลากด จึงได้เปลี่ยนชื่อจากคำว่า "ปรากฏ" เป็น "ตำบลบางปลากด" ปัจจุบันตำบลบางปลากด เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ บ้านคลอง 29, บ้านคลองหมาหลง, บ้านเหนือประตูน้ำ, บ้านคลอง 30, บ้านล่าง, บ้านกลาง, บ้านเกาะกลาง, บ้านเกาะ, บ้านนอก, บ้านบน, บ้านคูคต

คณะผู้บริหารแก้ไข

รายนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ตำแหน่งนายก
ลำดับ
(สมัย)
รายนามนายก รายนามรองนายก เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
ระยะเวลา ที่มา
1
(2)
นายสมบัติ รุ่งสว่าง 6 กันยายน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556 3 ปี 85 วัน
2
(1)
ผอ.ถวิล หน่องพงษ์ นายเพยาว์ รุ่งสว่าง
นายสัมฤทธิ์ วงษ์เจริญ
พ.ศ. 2556 อยู่ในตำแหน่ง 2556 7 ปี 218 วัน

บุคคลในตำบลที่เป็นนักการเมืองในท้องถิ่นอื่นๆแก้ไข

สภาพทั่วไปของตำบลแก้ไข

มีคลองน้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้านทั้งที่เป็นคลองธรรมชาติ และคลองชลประทาน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก[2]

อาณาเขตตำบลแก้ไข

ข้อมูลอาชีพของตำบลแก้ไข

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่[4]

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบลแก้ไข

  1. วัดประสิทธิเวช
  2. วัดอรุณฉายาราม
  3. วันสันติธรรม
  4. วัดคลองสามสิบ
  5. วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
  6. วัดบางปลากด
  7. หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ[5][6]

อ้างอิงแก้ไข