ห้องหุ่น เป็นละครโทรทัศน์ สร้างจากบทประพันธ์ของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชอบปั้นหุ่นเสมือนคนจริง เคยถูกสร้างเป็นละครถึง 3 ครั้ง โดยในครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2532 และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2557 ห้องหุ่นในรูปแบบภาพยนตร์ แล้วนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางอีกครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง ในปี 2558

ห้องหุ่น.jpg
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยกันตนา
เขียนโดยบทประพันธ์
ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
แสดงนำ(ดูในบทความ)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอน2558 : 14 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างครั้งที่ 1 : ดาราฟิล์ม
ครั้งที่ 2 : สุรางค์ เปรมปรีดิ์
ครั้งที่ 3 : บอร์ดคณะกรรมการพิจารณาการบริหารช่อง 7
ครั้งที่ 4 : กันตนา เอฟโวลูชั่น
ความยาวตอน2558 : 150 นาที/ตอน
เครือข่าย/ช่องพ.ศ. 2519 : ช่อง 7
พ.ศ. 2532 : ช่อง 7
พ.ศ. 2546 : ช่อง 7
พ.ศ. 2558 : ช่อง 3

นำแสดงโดยแก้ไข

นักแสดงนำแก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2558
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 3
ผู้สร้าง ดาราฟิล์ม ดาราวิดีโอ กันตนา กันตนา เอฟโวลูชั่น
ผู้กำกับการแสดง จรูญ ธรรมศิลป์ ธีรศักดิ์ พรหมเงิน บรรจง สินธนมงคลกุล
กัลป์ กัลย์จาฤก
บทโทรทัศน์ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ปราณประมูล เข็มขาว ณ. ภัทรพร
สันติ / ธาร์นินท์ เสกศักดิ์ สันติพงษ์ บดินทร์ ดุ๊ก อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร จรณ โสรัตน์
อัมรา สุชีรา สุภาเสพย์ ปิยะดา เพ็ญจินดา จีระนันท์ มะโนแจ่ม จรินทร์พร จุนเกียรติ
จิตณิตา เต็มอุดมภาค (ตอนเด็ก)
พรรณราย มนฤดี ยมาภัย ธนาภรณ์ รัตนเสน (ตอนโต)
ธิติยา นพพงษากิจ (ตอนเด็ก)
เจมี่ บูเฮอร์ นวินดา เบอร์ต๊อดตี้
พิไล ศศิวรรณ นันทิยารักษ์ ชไมพร จตุรภุช อภิรดี ภวภูตานนท์ วาสนา พูนผล
เดช / หุ่นเดช ชัย ราชพงษ์ วรานันต์ ยูสานนท์ ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ ธีรพงษ์ เหลียวรักวงศ์
อารีย์ / อร / หุ่นอารีย์ ศิรดา ศิริวัฒน์ กาญจนา จินดาวัฒน์ อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ขวัญฤดี กลมกล่อม
จันทร์แรม ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี
ผอบ วิยะดา อุมารินทร์ แวร์ โซว
อาทร / ไก่ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ธรรมลักษณ์ ตระกูลโชคดี ประภัทรพงศ์ ประสิทธิพงศ์
พงษ์ ปณิธิ เครือโสภณพงศ์
จุฑา / จุ๊บ ณภศศิ สุรวรรณ
บุญเรือน นริสา พรหมสุภา ปัทมา ปานทอง
อ๊อด พันธวิศ ปาทาน ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย
ดำเกิง พงศนารถ วินศิริ วสุ แสงสิงแก้ว
เทิด / เมธี ธนา สินประสาธน์ วรรณกิตย์ ศิริพุฒ ธราธิป สีหเดชรุ่งชัย
นุชนารถ บิอังคาร์ คริสตีน ทืบเนอร์
ชิ้น วนิดา แสงสุข เจริญสุข นาคสวัสดิ์
ทนงศักดิ์ เวนย์ ฟอลโคเนอร์
โอภาส นึกคิด บุญทอง
หมอผีเวทย์ ประกาศิต โบสุวรรณ
หุ่นท่านเจ้าคุณ / พระยานรบดินทร์ หลวงภรตกรรมโกศล (มงคล สุมนนัฏ) เพิ่ม หงสกุล เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์
หุ่นแม่เลี้ยง กรองทอง รัชตะวรรณ
หุ่นแม่ลูกอ่อน ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์
หุ่นทหาร ธีรศักดิ์ ดวงสุวรรณ
หุ่นนักมวย โต๊ะ บุญเอิม
หุ่นตำรวจ ธีรภัทร์ ติดชัยภูมิ
หุ่นนักกล้าม คำรณ บุญที่สุด
หุ่นคนปาดตาล อำพล สวนสุข
หุ่นชาวนา / ทวน สมพล กงสุวรรณ ไกรลาศ เกรียงไกร
หุ่นนางพยาบาล / นวล อรัชมน รัตนวราหะ
หุ่นเจ้าหญิง / ประกายคำ เด่นนภา จรรยงค์
หุ่นเด็กนักเรียนชาย / หุ่นเด็กผู้ชาย / พีท วันพิทักษ์ จันยะรมณ์ คมกฤช แสนศรี
หุ่นนางรำ / สมศรี สินี หงษ์มานพ นันทรัตน์ ชาวราษฎร์
หุ่นนักยิงธนู / ทวีศักดิ์ บ๊อบบี้ จักรพันธ์ ชัยโชคดี
หุ่นนางฟ้า ณัชชา ทยานันท์
หุ่นนางแบบ กัญญารัตน์ บ่อสันเที๊ยะ
หุ่นนักร้อง / มาดอนน่า กฤติยาภรณ์ ตรีรัตนพันธ์
หุ่นดาวโป๊ / เพทาย รุ้งนภัฐ บริจินดากุล
หุ่นนักดาบ / ทับ วิทยา สุขดำรงค์ ภัทชดล จันทร์ภัคดิ์
หุ่นอาแป๊ะ ฉกาจ ปูคะวนัช
หุ่นสาวเสริฟ์ ทิพย์วรรณ ปั้นศรีนวล
หุ่นนางระบำ ธิดาพัฒน์ สัมพันธภาพ
หุ่นคุณครู
หุ่นนักเต้นบัลเล่ต์
หุ่นนักเรียนหญิง
หุ่นโจร คมสันต์ โตงาม
ประจักษ์
พิทักษ์
พนม
อเนก สมมาตร ไพหิรัญ
หลวงพ่อ โยธิน มาพบพันธ์
อรมาลา (รับเชิญตอนจบ) ด.ญ. อรชุมา ธรรมกามี ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี ทิพย์รดา ไมเออร์
สุข (รับเชิญตอนจบ) ด.ช. กันตะ กัลย์จาฤก ด.ช. ปรมัติ ธรรมมล พงษ์พิชญ์ ไชยพิทักษ์
ฟิลลี่ (ลูกพรรณนาราย) วชิราภรณ์ พึ่งสังข์ ด.ญ. ยศสินี ณ นคร ด.ญ.กันตนา กัลย์จาฤก ด.ญ. ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
พลอยใส ด.ญ. มารยาท คำนึงเนตร ด.ญ.ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ ด.ญ. จิรดา โมแรน

เพลงประกอบแก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2519

  • เพลง ห้องหุ่น - ขับร้องโดย ประภาศรี ศรีคำภา

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2532

  • เพลง ห้องหุ่น - ขับร้องโดย เกษรา สุดประเสริฐ

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2546

  • เพลง ห้องหุ่น - ขับร้องโดย ชลนรรจ์ ลิ่มไทย
  • เพลง รักเธอสัญญา - ขับร้องโดย ปานทิพย์ ปัญจมะวัต
  • เพลง ห้องหุ่น - ขับร้อง ปริย ธรรมาชีวะ

ภาพยนตร์ พ.ศ. 2557

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2558

ข้อมูลการออกอากาศแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2560 ช่อง 3 เอสดี ได้นำละคร ห้องหุ่น มารีรันอีกครั้ง ออกอากาศ ต่อจากละครหมอเทวดา ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19:10 - 20:10 น. และวันศุกร์ เวลา 19:00 - 20:00 น. เริ่มออกอากาศให้ชมตอนแรกวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

การออกอากาศในต่างประเทศแก้ไข

  • ประเทศเมียนมาร์ Channel 7 (4tv) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 06.45 น. (2560)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ลำดับรายการโทรทัศน์แก้ไข

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันพุธ-พฤหัสบดี 20:20 - 22:20 น.
ก่อนหน้า ห้องหุ่น ถัดไป
กุหลาบเล่นไฟ แม่อายสะอื้น
ไทยทีวีสีช่อง 3: ละครวันศุกร์-อาทิตย์ 20:15 - 22:45 น.
ก่อนหน้า ห้องหุ่น ถัดไป
ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ ทางผ่านกามเทพ
ช่อง 3 เอสดี: ละครวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18:20 – 20:10 น. และวันศุกร์ เวลา 18:00 – 19:50 น.
ก่อนหน้า ห้องหุ่น ถัดไป
หมอเทวดา รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน (รีรัน)