หุบเขากินคน

หุบเขากินคน ประพันธ์โดย มาลา คำจันทร์ เป็นวรรณกรรมเยาวชน ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2532 เคยได้รับรางวัลดีเด่น บันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2533 และเคยถูกดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ ออกอากาศทางช่อง 7 เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดย กันตนา และ ช่อง 3 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 ถึง 19 ธันวาคม 2550 (58 ตอน) โดย ชลลัมพี

หุบเขากินคน  
ผู้ประพันธ์มาลา คำจันทร์
ประเทศประเทศไทย
ภาษาไทย
ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
สำนักพิมพ์ไทยสำนักพิมพ์ต้นอ้อ แกรมมี่
วันที่พิมพ์พ.ศ. 2540
ชนิดสื่อสิ่งตีพิมพ์

เนื้อเรื่องย่อแก้ไข

บดินทร์ วิชชุ อัชฌา บุญชู และวิทยา ทั้ง 5 คนมาเข้าค่ายลูกเสือในบริเวณวัดร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตอีสานใต้ ระหว่างเดินทางไกลได้ข้าม “เครือเขาหลง” และหลุดข้ามมิติย้อนอดีตไปยังอาณาจักรวยาธปุระ เมืองแห่งอารยธรรมเก่าแก่อันรุ่งเรืองของชนชาติขอมในอดีตเมื่อ 1,500 ปีก่อนหน้า ทำให้พวกเขาต้องผจญกับเรื่องราวต่างๆมากมาย ต้องเข้าสู่หุบเขากินคน และสุดท้ายได้กลับบ้านในยุคปัจจุบันเพียง 4 คน

สาระสำคัญของเรื่องแก้ไข

 • หุบเขากินคน เป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ มีการดำเนินเรื่องโดยเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเขมรโบราณ คือ อาณาจักรฟูนัน
 • สะท้อนให้เห็นการเรื่องราวของการปกครองในสมัยโบราณ การนับถือเทพเจ้าที่แตกต่าง อันนำมาซึ่งความแก่งแย่ง ต้องการความเป็นใหญ่เหนือกันสะท้อนข้อคิดด้านต่างๆ ผ่านการผจญภัยของตัวละครเอก เช่น เรื่องคุณค่าของมนุษย์ แม้มีความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ฐานะ หรือความสามารถต่างๆก็ตาม แต่ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเอง
 • สอดแทรกข้อคิดทางพุทธศาสนา เช่น ความไม่โกรธ ความไม่ขลาดกลัวอะไรโดยไม่ไตร่ตรอง และข้อคิดอื่นๆ เช่น ความรักของแม่ มิตรภาพ การใช้ไหวพริบเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ

ตัวละครหลักแก้ไข

 • อัชฌา (หลวงปู่) เด็กชายที่ไม่ทราบต้นกำเนิดของตนเอง และถูกเลี้ยงดูมาโดยหลวงปู่ที่เป็นพระธุดงค์ในป่าลึก ผู้ฝึกให้ตนนั่งสมาธิทุกวันจนเป็นนิสัย
 • บดินทร์ ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเป็นเลิศ และเชี่ยวชาญในกีฬาพลองมากเป็นพิเศษ
 • วิชชุ ผู้มีมันสมองระดับหัวกะทิ และชอบค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
 • บุญชู เด็กชายชาวป่า ที่ถนัดการใช้ชีวิตในป่าลึก มากกว่าการใช้ชีวิตในเมือง มักถูกเรียกว่า "ส่วย"
 • วิทยา เป็น"ไอ้หมูอ้วน"ของกลุ่ม เด็กอ้วนที่เอาแต่กินและนอน มีแรงมหาศาลแต่กลับมีสมองที่กะจ้อยร่อยนิดเดียว
 • วามพราหมณ์
 • วาสิกราชครู
 • คุณวรมัน พี่ชายของภัทรวรมัน รัชทายาทแห่งวยาธปุระ ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์กาลจักรและภูมิสถาน เรียกตัวผู้มาช่วยจากดวงดาวอื่นได้

ตัวละครเพิ่มเติม (นอกบทประพันธ์)แก้ไข

ในส่วนของละครที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ได้มีการเพิ่มเติมตัวละครหลักให้หลากหลายและเป็นสีสันมากขึ้น

 • ทีร่า ผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มตัวเอก เป็นแฟนของอัชฌา สนใจในธรรมะและการนั่งสมาธิ (ดัดแปลงและเพิ่มเติมโดยอ้างอิงรูปแบบมาจากตัวละคร อัชฌา เป็นหลัก ใช้ในการออกอากาศเมื่อปี2540)
 • นาบุญ ผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มตัวเอก (ดัดแปลงโดยอ้างอิงจากตัวละคร บุญชู ใช้ในการออกอากาศเมื่อปี 2550)

ดูเพิ่มแก้ไข