หายใจเร็วกว่าปกติ

(เปลี่ยนทางจาก หายใจเร็ว)

การหายใจเร็วกว่าปกติ (อังกฤษ: tachypnea) คือภาวะที่บุคคลมีอัตราการหายใจเร็วกว่าค่าปกติ[1]

Tachypnea
ชื่ออื่นTachypnoea
การออกเสียง
สาขาวิชาRespirology

ในผู้ใหญ่ทั่วไปจะถือว่าอัตราการหายใจขณะพัก (ไม่ได้ออกแรง) ที่อยู่ระหว่าง 12-20 ครั้งต่อนาทีถือว่าเป็นค่าปกติ หากหายใจมากกว่า 20 ครั้งต่อนาทีจะถือว่าหายใจเร็วกว่าปกติ[2] ส่วนในเด็กปกติจะหายใจเร็วกว่านี้ โดยมีค่าปกติแตกต่างกันไปตามอายุ

อ้างอิง แก้

  1. Whited L, Graham DD (2020). "Abnormal Respirations". StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. PMID 29262235. สืบค้นเมื่อ 2020-12-05.
  2. tachypnea ใน พจนานุกรมศัพท์การแพทย์ดอร์แลนด์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

การจำแนกโรค