บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

หาดริ้น เป็นหาดแนวโค้งที่มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข