เปิดเมนูหลัก

หัวใจศิลา เป็นละครโทรทัศน์แนวดราม่า โรแมนติก ดัดแปลงจากบทประพันธ์ อสูรเริงไฟ ของ นาวิกา ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก พ.ศ. 2550 ออกอากาศทางช่อง 5[1] นำแสดงโดย สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว และ พิชญา เชาวลิต ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ออกอากาศทางช่องวัน[2] นำแสดงโดย ธนภพ ลีรัตนขจร และ นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล

หัวใจศิลา.jpg
หัวใจศิลา พ.ศ. 2550
ประเภทละครโทรทัศน์
เขียนโดยบทประพันธ์
นาวิกา
บทโทรทัศน์
พ.ศ. 2550
วรรณา แต่งผสุเลิศ
พ.ศ. 2562
ร่มเกล้า
กำกับโดยพ.ศ. 2550
สันต์ ศรีแก้วหล่อ
พ.ศ. 2562
ธนวัจน์ ปัญญารินทร์
แสดงนำพ.ศ. 2550
สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
พิชญา เชาวลิต
พ.ศ. 2562
ธนภพ ลีรัตนขจร
นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล
ดนตรีเปิดพ.ศ. 2550
แค่ขอมีเธอ - สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
พ.ศ. 2562
เพราะหัวใจเป็นของเธอ - เยสเซอร์เดส์
ดนตรีปิดพ.ศ. 2550
หัวใจของเธอ - สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
พ.ศ. 2562
หัวใจของเธอ - ธนภพ ลีรัตนขจร
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2550 : 31 ตอน
พ.ศ. 2562 : 26 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างถกลเกียรติ วีรวรรณ
นิพนธ์ ผิวเณร
ความยาวตอนพ.ศ. 2550 : 60 นาที
พ.ศ. 2562 : 75 นาที

เรื่องย่อแก้ไข

นักแสดงแต่ละปีแก้ไข

ปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2562
สถานีออกอากาศ ช่อง 5 ช่องวัน
บทประพันธ์ นาวิกา
บทโทรทัศน์ วรรณา แต่งผสุเลิศ ร่มเกล้า
กำกับการแสดง สันต์ ศรีแก้วหล่อ ธนวัจน์ ปัญญารินทร์
บทบาท นักแสดงหลัก
ศิลา บูรณวิทย์ (ศิ/ต่อ) (2550)
ศิลา วิเศษวรเวทย์ (ศิ) / อรัญ ฤทธินาถโกศล (ต่อ) (2562)
สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ธนภพ ลีรัตนขจร
มินตา ธนาศรีกุล / มินตา วิเศษวรเวทย์ (มิน) พิชญา เชาวลิต นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล
พิมพ์สุดา บูรณวิทย์ (แหม่ม) (2550)
พิมพ์สุดา วิเศษวรเวทย์ (แหม่ม) (2562)
เมทินี กิ่งโพยม ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
สีดา ฤทธินาถโกศล (ดา) กาญจนา จินดาวัฒน์ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
สาวิตต์ ฤทธินาถโกศล (เอ) พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
มิ่งขวัญ ธนาศรีกุล (ขวัญ) อัฐมา ชีวนิชพันธ์ เรวิญานันท์ ทาเกิด
บทบาท นักแสดงสมทบ
โกมุท ธนาศรีกุล ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
มารศรี ธนาศรีกุล ณหทัย พิจิตรา สกาวใจ พูนสวัสดิ์
ธันวา (ธัน) พงศ์สิรี บรรลือวงศ์ ณฉัตร จันทพันธ์
ลักษมี ศิระอาภากุล (หมี) สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์ ณัฐชยา มั่งนิมิตร
พีระ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
ลาวัลย์ (วัลย์) ปาริชาติ รักมาก พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
แววรัตน์ (แวว) ภัทรา อธิราษฎร์กุล สิตางศุ์ ปุณภพ
แหวน ชมพูนุช ปิยะภาณี พิชยา ทิพพาละ
ปลั๊ก - กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร
ฟูจิ - พงศ์ณริลน์ ใหม่คามิ
ศิลา (วัยเด็ก) ด.ช.ชานน มกรมณี ด.ช.ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์
มินตา (วัยเด็ก) ด.ญ.ธนิดา คงมีสุข ด.ญ.สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์
สาวิตต์ (วัยเด็ก) ด.ช.ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย ด.ช.วชิรวิทย์ อารีสมาน
มิ่งขวัญ (วัยเด็ก) ด.ญ.ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์ ด.ญ.นิชัญญา สุดประเสริฐ
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
ยุพาวรรณ จันทร์สุข (อ้อย) มิลินดา พิมพ์วรัชช์ ทิตชญา ภูดิทกุลกานต์
ทรงศักดิ์ ฤทธินาถโกศล สมภพ เบญจาธิกุล อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พิมพ์พา วิเศษวรเวทย์ (ไหม) สุภัทรา ทิวานนท์ สุชาดา พูนพัฒนสุข
ปาล์ม - ธนาภา ภูมิดิษฐ์
ทอง - วนิษา เติมอรัญญกุล
พิศาล - ทศพล เกลียวเพ็ชร
สาธร - อิทธิฤทธิ์ รณชัย
ภรรยาของสาธร - ของขวัญ เจนจินดา

อ้างอิงแก้ไข